Phú Thọ: Tập huấn, bồi dưỡng cho công chức trẻ cấp xã năm 2019

08:48 25/11/2019     2562

3 Chương trình   Web.ĐTN: Trong ba ngày, từ ngày 21 đến 23/11, Tỉnh đoàn Phú Thọ phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên tổ chức Lớp tập huấn bồi dưỡng cho công chức trẻ công tác tại UBND các xã, phường, thị trấn của 13 huyện, thành, thị trong tỉnh.

Tập huấn, bồi dưỡng cho công chức trẻ cấp xã năm 2019


Tại lớp tập huấn, học viên đã được giảng viên đến từ Công an tỉnh Phú Thọ, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên; báo cáo viên của Tỉnh đoàn Phú Thọ trực tiếp truyền đạt nội dung các chuyên đề về: Nhận diện đúng để đấu tranh có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội hiện nay; Quán triệt một số nội dung về phong trào, hoạt động của Đoàn triển khai trong khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ; Hướng dẫn các kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính, kỹ năng xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, kỹ năng thuyết trình; văn hóa công vụ...

Bên cạnh đó, học viên còn được truyền đạt mở rộng thêm, đi sâu vào những kỹ năng, kinh nghiệm mà các đồng chí giảng viên, báo cáo viên đã tích lũy được trong quá trình công tác và giảng dạy để giúp các đồng chí học viên tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình giải quyết công việc tại địa phương.

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, bổ sung các kỹ năng cần thiết phục vụ cho công tác quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ, công vụ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Việc bồi dưỡng cho công chức trong độ tuổi thanh niên nhằm xây dựng thế hệ công chức trẻ ở cơ sở phát triển toàn diện, có trình độ học vấn, có phẩm chất đạo đức, chủ động trong thực thi nhiệm vụ, công vụ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Đây còn là dịp để các học viên được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác và trong quá trình tổ chức thực hiện giữa các đơn vị.

 

 

Mỹ Linh, TĐ Phú Thọ-BA