Nâng cao kỹ năng nhận thức về âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch

14:46 08/06/2020     3047

3 Chương trình   Web.ĐTN: Vừa qua, BTV tỉnh đoàn Nam Định tổ chức tập huấn “Nghiệp vụ công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội” dành cho đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt, báo cáo viên cấp tỉnh và Câu lạc bộ lý luận trẻ của tỉnh.

Hội nghị học tập chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 

Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ Đoàn cũng được nghe một số nội dung trọng tâm trọng điểm trong chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó nhấn mạnh đội ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên cần phải nhận thức đầy đủ, đúng đắn và thực hiện nghiêm túc việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lý tưởng cách mạng gắn với thực tiễn trong môi trường học tập, lao động và công tác, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân giữ vững các thành quả cách mạng, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Trong khuôn khổ của hội nghị, các đồng chí cán bộ đoàn chủ chốt đã được triển khai tập huấn “Nghiệp vụ công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội”, qua đó giúp cho các đồng chí cán bộ đoàn nâng cao kỹ năng, nhận thức về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, giải pháp đấu tranh trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Triệu Văn Thái - Bí thư Tỉnh đoàn nhấn mạnh: Năm 2020 là năm mà công tác tuyên truyền, giáo dục có nhiều nhiệm vụ quan trọng cần triển khai thực hiện. Đây là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đối với tuổi trẻ cả nước, đây cũng là năm đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn tin tưởng rằng, với những thông tin, kiến thức tiếp thu được tại hội nghị, các đồng chí cán bộ đoàn chủ chốt, báo cáo viên cấp tỉnh, Câu lạc bộ Lý luận trẻ sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả vào công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục của đoàn viên thanh niên trong thời gian tới.

Qua buổi học tập chuyên đề và tập huấn, mỗi cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên đã phát huy tinh thần, ý thức, trách nhiệm của bản thân, đóng góp sức mình trong việc xây dựng công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi vững mạnh, tiếp tục cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện tốt chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 

 

Thu Giang