Kon Tum: Tập huấn triển khai thực đoàn viên thanh niên không thuốc lá

09:02 05/03/2019     1783

3 Chương trình   Web.ĐTN: Ngày 4/3, Tỉnh đoàn và Sở Y tế tỉnh Kon Tum đã phối hợp tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn triển khai thực hiện tổ chức cơ sở Đoàn không thuốc lá và gia đình đoàn viên thanh niên không thuốc lá năm 2019.

 

41 đại biểu là Bí thư, Phó Bí thư của 21 xã, phương và các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc Thành đoàn Kon Tum đã tham dự lớp tập huấn

 

Trong thời gian 01 ngày, các đại biểu đã được thông tin, trao đổi và thảo luận và thực hành 04 chuyên đề về Tác hại của thuốc lá và hút thuốc thụ động, Luật phòng ngừa chống tác hại của thuốc lá, Xây dựng môi trường không khói thuốc và Xây dựng chi đoàn không hút thuốc lá.

Đây là dịp để đội ngũ cán bộ Đoàn ở xã, phường và cơ sở Đoàn thuộc Thành đoàn Kon Tum được bồi dưỡng và trang bị những về kiến thức và kỹ năng tổ chức hoạt động truyền thông thay đổi hành vi cho thanh thiếu niên về phòng, chống tác hại của thuốc lá, đẩy mạnh công tác truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá ở từng khu phố, thôn, làng, trường học.

Nằm trong kế hoạch phối hợp tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn triển khai thực hiện tổ chức cơ sở Đoàn không thuốc lá và gia đình đoàn viên thanh niên không thuốc lá năm 2019, từ ngày 11-12/3/2019, Tỉnh đoàn và Sở Y Tế tỉnh Kon Tum sẽ tiếp tục tổ chức 02 lớp tập huấn cho 60 cán bộ Đoàn ở xã, thị trấn và tương đương tại 02 huyện Đăk Hà và Kon Plong.

*Từ ngày 28/02 - 01/3/2019 và 05 - 6/3/2019, Tỉnh đoàn đã phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền, tư vấn giới thiệu việc làm cho thanh niên cho hơn 70 đại biểu là cán bộ thương binh - xã hội, Bí thư, Phó bí thư Đoàn và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn của 03 huyện Đăk Glei, Ngọc Hồi và Đăk Tô.

Trong thời gian 02 ngày, các đại biểu đã được trao đổi, thảo luận và thực hành các kiến thức và kỹ năng lắng nghe, kỹ năng phỏng vấn, kỹ năng sống, giá trị sống, kỹ năng tìm kiếm việc làm cho thanh niên, kỹ năng làm việc và phát triển nghề nghiệp,....

Đây là 02 trong tổng số 05 lớp tập huấn đã được Tỉnh đoàn và Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum phối hợp tổ chức nhắm nâng cao nhận thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ cốt cán cấp xã, phường, thị trấn và tương đương về kỹ năng tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên... góp phần hỗ trợ thanh niên lựa chọn, phát triển nghề nghiệp theo khả năng, điều kiện của bản thân và gia đình, góp phần thúc đẩy các sáng kiến các mô hình khởi nghiệp thành công trong thanh niên, tăng tỷ lệ thanh niên tìm kiếm việc làm và xuất khẩu lao động.

 

Y Việt Sa - TĐ Kon Tum (KA)