Học sinh, sinh viên phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ nhận thức về mọi mặt

08:13 20/10/2019     2623

3 Chương trình   Web.ĐTN: Đó là nội dung định hướng của đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trong Hội nghị tập huấn, tuyên truyền kết quả công tác quản lý biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia được tổ chức tại Trường ĐH Cần Thơ ngày 19/10.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam phát biểu tại hội nghị


Tại hội nghị, hơn 600 đại biểu, cán bộ, sinh viên thành phố Cần Thơ được nghe các chuyên đề có liên quan đến biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia; tình hình quản lý biên giới đất liền tuyến Việt Nam - Campuchia trong thời gian tới; Nội dung các văn kiện, hiệp định, thỏa thuận song phương mà Việt Nam - Campuchia đã ký kết; những kết quả đạt được và ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia; vai trò, trách nhiệm của sinh viên trong công tác bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam cho rằng học sinh, sinh viên có vai trò quan trọng trong công tác bản vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Vì vậy, Học sinh, sinh viên phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ nhận thức về mọi mặt, hiểu biết sâu sắc về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, truyền thống đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng; từ đó xây dựng, củng cố lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí tự chủ, tự lập, tự cường, nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa…

Đồng chí Bùi Quang Huy cũng nhấn mạnh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh việt Việt Nam cần phát huy vai trò thanh niên trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới với các giải pháp đồng bộ. Cụ thể là: toàn Đoàn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”; Đoàn, Hội các cấp tiếp tục thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên về vai trò, trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo an ninh biên giới; củng cố niềm tin, thái độ và ý chí bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới ngày càng bền vững trong học sinh, sinh viên; chú trọng xây dựng quyết tâm, định hướng hành động thiết thực trong học sinh, sinh viên đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới…

Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần nâng cao nhận thức của tuổi trẻ đối vơi công tác giữ gìn, xây dựng và bảo vệ biên giới trước yêu cầu của tình hình mới.

 

Bé Như, TĐ Cần Thơ-BA