Công đoàn Cơ quan Trung ương Đoàn tập huấn cho 90 cán bộ Công đoàn cơ sở

09:47 07/04/2019     373

3 Chương trình   Web.ĐTN: Ngày 5/5, tại Vĩnh Phúc, Ban Thường vụ Công đoàn Cơ quan Trung ương Đoàn đã tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác Công đoàn năm 2019.

 

Đồng chí đồng chí Lê Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí đồng chí Lê Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn cho biết, Hội nghị tập huấn đã trang bị cho các đồng chí cán bộ công đoàn tại các đơn vị trực thuộc Công đoàn cơ quan nắm được các nội dung cơ bản về nghiệp vụ công tác công đoàn trong việc xây dựng nội dung và phương pháp hoạt động của cán bộ công đoàn cơ sở, nhằm đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động, trong công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở cho cán bộ công đoàn và việc phối hợp tổ chức phong trào thi đua trong cán bộ công chức, viên chức và người lao động, các bước tổ chức và những biện pháp để tổ chức phong trào thi đua, vai trò, trách nhiệm của Ban Chấp hành Công đoàn trong việc phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, Hội nghị Người lao động...

Đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan tin tưởng, hội nghị là dịp tạo điều kiện cho cán bộ Công đoàn các đơn vị có cơ hội giao lưu, tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác, học tập các mô hình, cách thức sáng tạo từ thực tiễn các đơn vị, những kinh nghiệm thành công được chia sẻ và tăng cường gắn kết tình cảm của các thế hệ cán bộ làm công tác Công đoàn trong 41 đơn vị của Trung ương Đoàn.

 

Báo cáo viên Nguyễn Văn Tâm - Giám đốc Trường Đào tạo cán bộ Công đoàn Việt Nam tập huấn tại chương trình

 

Theo chương trình, Hội nghị tập huấn được diễn ra trong thời gian 01 ngày với 6 chuyên đề như: Nội dung và phương pháp hoạt động của cán bộ Công đoàn cơ sở; Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động; Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; Vai trò của tổ chức Công đoàn trong xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở; Công đoàn phối hợp tổ chức phong trào thi đua trong cán bộ công chức, viên chức và người lao động: Các bước tổ chức và những biện pháp tổ chức phong trào thi đua; Vai trò, trách nhiệm của Ban Chấp hành Công đoàn trong việc phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, Hội nghị Người lao động;

Bên cạnh đó, các đồng chí đại biểu lớp tập huấn đã được nghe các đồng chí báo cáo viên là những chuyên gia giàu kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức các hoạt động Công đoàn chia sẻ những kiến thức, kỹ năng và phương pháp tổ chức các hoạt động công đoàn thật hiệu quả.

 

Báo cáo viên Trần Thị Kim Anh - Ủy viên BTV, Trưởng ban Chính sách pháp luật và thi đua khen thưởng Công đoàn Viên chức Việt Nam trao đổi chuyên đề với hội nghị tập huấn

Báo cáo viên Vũ Tuấn Anh - Chuyên viên Ban Chính sách pháp luật và Thi đua khen thưởng Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam trao đổi tập huấn tại chương trình.

Hội nghị tập huấn là dịp cho cán bộ Công đoàn các đơn vị có cơ hội giao lưu, tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác, học tập các mô hình, cách thức sáng tạo từ thực tiễn các đơn vị.

 

Qua Hội nghị tập huấn công tác công đoàn năm 2019 với các nội dung theo kế hoạch tập huấn đã được các đồng chí báo cáo viên truyển tải, phân tích và hướng dẫn cụ thể đồng thời có nhiều liên hệ với thực tiễn các hoạt động phong trào đã giúp cho các học viên nắm sâu hơn, biết vận dụng giữa lý thuyết vào thực tế, nhằm đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động và những cách thức để tổ chức phong trào thi đua, vai trò, trách nhiệm của Ban Chấp hành Công đoàn trong việc phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, Hội nghị Người lao động nói chung và tại các đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn nói riêng.

Thanh Nga