Cán bộ trẻ hiện nay với vấn đề học tập lý luận chính trị

08:13 22/03/2019     718

3 Chương trình   Web.ĐTN: Tại Hội thảo, đã có nhiều tham luận và ý kiến trao đổi của các đại biểu đến từ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và đoàn viên, thanh niên trong Khối.

Hội thảo khoa học “Vấn đề học tập lý luận chính trị của cán bộ trẻ hiện nay - Thực trạng và giải pháp”.

 

Ngày 21/03, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học “Vấn đề học tập lý luận chính trị của cán bộ trẻ hiện nay - Thực trạng và giải pháp”.

Hội thảo là hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019).

Các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn; PGS.TS Nguyễn Viết Thảo - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Trần Hữu - Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đồng chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo còn có đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các ban Trung ương Đoàn; đại diện Thường trực Thành đoàn Hà Nội, Cụm Đoàn trực thuộc; Bí thư, Phó Bí thư, cán bộ đoàn chuyên trách của các cơ sở đoàn trực thuộc; tri thức trẻ của các bộ, ban, ngành Trung ương.

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, đồng chí Trần Hữu, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương cho biết, Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá thực trạng học tập lý luận chính trị của đoàn viên, thanh niên trong hệ thống tổ chức Đoàn của Khối, từ đó phân tích nguyên nhân tác động đến vấn đề học tập lý luận chính trị của đoàn viên, thanh niên và đề ra giải pháp thiết thực góp phần nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị của đoàn viên, thanh niên, cán bộ trẻ hiện nay. Đồng thời, nhấn mạnh vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác giáo dục lý luận chính trị góp phần phát triển con người toàn diện hình thành đội ngũ cán bộ trẻ của các bộ, ban, ngành Trung ương “vừa hồng vừa chuyên”.

Tại Hội thảo, đã có nhiều tham luận và ý kiến trao đổi của các đại biểu đến từ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và đoàn viên, thanh niên trong Khối.

Trên tinh thần xây dựng, trách nhiệm, thẳng thắn và cởi mở, các tham luận đã chỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong việc học tập lý luận chính trị của cán bộ trẻ hiện nay; đóng góp những giải pháp, kinh nghiệm nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng học tập lý luận chính trị của cán bộ trẻ nói chung và cán bộ Khối các cơ quan Trung ương nói riêng.

 

Đoàn viên Phạm Thị Hường - Viện Triết học Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Đoàn viên Phạm Thị Hường - Viện Triết học Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam cho rằng, mỗi cán bộ cần thường xuyên học hỏi, trau dồi các tri thức về chính trị, đặc biệt là cập nhật các nội dung chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Khai thác không gian mạng như một công cụ hữu ích giúp cho việc học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị. Biết khai thác những điểm tích cực của không gian mạng vào học tập, nâng cao kiến thức về chính trị là một phương cách hữu hiệu, thú vị cho người trẻ.

Theo ThS. Đinh Văn Bắc – Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, nhằm nâng cao chất lượng việc học tập lý luận chính trị của mỗi cán bộ trẻ cần tự mình rèn luyện, phấn đấu không ngừng trong việc nâng cao trình độ nhận thức, tích cực trao dồi kiến thức, học tập lý luận chính trị, năng lực chuyên môn cần thiết để thực hiện nhiệm vụ được giao, vượt qua những cám dỗ về vật chất, phục vụ nhân dân và Tổ quốc. Mỗi cán bộ trẻ cần phát huy tính tích cực, năng động, sáng tạo trong tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ lý luận chính trị; đổi mới mạnh mẽ về nội dung, hình thức ứng dụng các phương pháp hiện đại, hấp dẫn người học, tạo hứng thú tìm tòi, nghiên cứu. Đặc biệt tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong học tập lý luận chính trị.

 

ThS. Đinh Văn Bắc – Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng trao đổi ý kiến tai hội thảo

 

Bên cạnh đó, mỗi cán bộ trẻ cần coi trọng phương pháp, kỹ năng tiếp cận, khai thác, sử dụng thông tin trên sách, báo, tạp chí, trên Internet, biết cách chọn lọc những thông tin, kiến thức quan trọng, chính thống… để nghiên cứu và vận dụng vào trong từng lĩnh vực công tác của bản thân.ThS. Đinh Văn Bắc nói.

Theo đại biểu Nguyễn Văn Tuấn, Bộ Khoa học và Công nghệ, để nâng cao trình độ lý luận của cán bộ trẻ trong giai đoạn hiện nay, đòi hỏi phải có những giải pháp kiên quyết và đồng bộ, cả từ phía người học và từ công tác giáo dục lý luận chính trị.

Đại biểu Tuấn đề xuất một số giải pháp, các cấp bộ Đoàn phải xác định đúng vai trò của công tác giáo dục lý luận chính trị; đổi mới nội dung giáo dục lý luận chính trị theo hướng lý luận phải gắn liền với thực tiễn; đổi mới phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo hướng phát huy tính độc lập, tích cực của người học, "học đi đôi với hành"; đa dạng hóa các phương thức giáo dục lý luận chính trị, kết hợp giữa học ở trường, lớp với quá trình tự học của cán bộ trẻ. Đối với học tập lý luận chính trị, việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng là hình thức cơ bản.

Phát biểu tại Hội thảo, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đã biểu dương Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã có sáng kiến tổ chức hội thảo về vấn đề học tập lý luận chính trị đối với cán bộ trẻ hiện nay.

Đồng chí Bí thư Thường trực cho rằng, hội thảo là hoạt động hết sức là ý nghĩa, cần thiết bám sát nhiệm vụ chính trị của cán bộ trẻ Khối các cơ quan Trung ương. Đối với các cán bộ trẻ Khối các cơ quan Trung ương cần đặc biệt phải nhớ lời dạy của Bác Hồ phải bắt đầu từ việc học sau rồi nghiên cứu tìm tòi để áp dụng vào thực tiễn, học phải đi đôi với hành sau đó phát hiện những vấn đề thực tiễn để bồi đắp thêm những lý luận mà mình học được sau đó phải truyền đạt được những kiến thức đã học được cho thế hệ sau.

 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn mong rằng, các bạn trẻ Khối cơ quan Trung ương ý thức được đầy đủ hơn, hiểu một cách thấu đáo cặn kẽ hơn về trách nhiệm của mình đối với Đảng, đối với dân tộc, đất nước, đặc biệt là ý thức được chuyện mình học tập lý luận chính trị đơn giản là chính cho bản thân mình chứ không phải cho ai.

 

Học lý luận chính trị để cải tạo thực tiễn, từ cải tạo thực tiễn để bổ sung bồi đắp cho lý luận chính trị. Nếu có năng lực, hiểu biết gắn bó với nghề lý luận chính trị quay trở lại hướng dẫn cho cho các bạn trẻ, cho những người đi sau để cùng học với mình, cùng phấn đấu với mình cùng cải tạo thực tiễn đấy là điều hết sức quan trọng.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cũng lưu ý đối với Trung ương Đoàn, cấp bộ Đoàn và Khối các cơ quan Trung ươnh cố gắng tìm tòi những phương thức hình thức thân thiện hiện đại gần gũi để tạo cái nền tảng hiểu biết ban đầu trước khi các bạn bước vào học tập chính trị chuyên sâu về lý luận chính trị.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh: "Mỗi các bộ trẻ phải xác định được động cơ của việc học tập lý luận chính trị, phải nhớ lời dạy của Bác: Học tập lý luận chính trị là để làm cán bộ tốt, làm cán bộ tốt là làm công bộc của dân, giúp ích cho dân giúp ích cho đất nước phát triển”. 

Đồng chí mong rằng, các bạn trẻ Khối cơ quan Trung ương ý thức được đầy đủ hơn, hiểu một cách thấu đáo cặn kẽ hơn về trách nhiệm của mình đối với Đảng, đối với dân tộc, đất nước, đặc biệt là ý thức được chuyện mình học tập lý luận chính trị đơn giản là chính cho bản thân mình chứ không phải cho ai.

* Cùng ngày 21/3, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề dành cho cán bộ đoàn chủ chốt và đội ngũ báo cáo viên.

Hội nghị được tổ chức với mục đích cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức, kỹ năng công tác và kịp thời định hướng các nội dung tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt và báo cáo viên của Đoàn Khối.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe chuyên đề: “Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, do đồng chí Vũ Trọng Hà, Phó Vụ Trưởng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 94 Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày.

Theo đồng chí Vũ Trọng Hà, đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng luôn được Đảng ta coi là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo cách mạng.

Đồng chí Vũ Trọng Hà cũng cho biết, dưới sự lãnh đạo của Đảng, bên cạnh những thành quả to lớn mà chúng ta có được ngày nay, công tác tư tưởng, việc đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng còn rất nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh chúng ta hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới và cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 4, trong đó trận địa thông tin, truyền thông là một trong những thách thức rất lớn mà chúng ta phải đối mặt.

Về một số giải pháp đấu tranh phòng, chống các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, đồng chí Vũ Trọng Hà đã đưa ra một số giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới, trong đó đề cao nâng cao vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên và của cả hệ thống chính trị trong cuộc đấu tranh này.

Bảo Anh