An Giang: Tuyên truyền biển, đảo và chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

20:33 02/03/2019     1268

3 Chương trình   Web.ĐTN: Đây là nội dung nằm trong chương trình phối hợp giữa Tỉnh Đoàn An Giang và Đảng ủy, Chỉ huy Phòng Kỹ thuật Vùng 5 Hải quân về “Hoạt động giữa Phòng Kỹ thuật Vùng 5 Hải quân với Tỉnh Đoàn An Giang, giai đoạn 2017 - 2022”.

Quang cảnh buổi tuyên truyền

 

Nhằm giúp cho cán bộ, đoàn viên thanh niên hiểu chính xác, đầy đủ, kịp thời về quan điểm, chủ trương, chính sách và hành động của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển, đảo một cách hòa bình, phù hợp với quy định của Việt Nam và pháp luật quốc tế. Kịp thời thông tin, tuyên truyền về tình hình biển, đảo Việt Nam; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và hoạt động giữ gìn chủ quyền biển, đảo vùng biển phía Tây Nam Tổ quốc của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân.

Nằm trong chuỗi hoạt động Hội trại “Xuân biên giới” tỉnh An Giang năm 2019, ngày 01/3, Tỉnh Đoàn An Giang phối hợp với Phòng Kỹ thuật Vùng 5 Hải quân tổ chức 02 buổi tuyên truyền biển, đảo và Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới cho hơn 400 đoàn viên thanh niên tại huyện Châu Phú và Tri Tôn.

Tại Hội nghị tuyên truyền, các bạn đoàn viên thanh niên, học sinh đã được Thượng tá Phạm Hồng Soi - Phó Chính ủy Lữ đoàn 127, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân báo cáo Chuyên đề về biển, đảo và Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, gồm 05 nội dung: Tình hình trên các vùng biển của nước ta hiện nay; Những động thái mới của các nước đối với Biển Đông trong thời gian gần đây; Quan điểm, mục tiêu, chủ trương, giải pháp trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc hiện nay và một số kết quả đấu tranh và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Hải quân nhân dân Việt Nam Vùng 5 Hải quân.

Hội nghị tuyên truyền biển, đảo và Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới cho đoàn viên thanh niên, học sinh là hoạt động thường niên hằng năm trong Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2017 - 2022 đã được hai đơn vị thống nhất vào năm 2017.

Theo đó, Tỉnh Đoàn An Giang và Phòng Kỹ thuật Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân kết hợp thực hiện với các nội dung thiết thực như: Phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức trách nhiệm về tình hình biển, đảo, chiến lược biển Việt Nam, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Tổ chức các hoạt động xung kích, tình nguyện, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh; Phối hợp hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao giữa tuổi trẻ tỉnh An Giang với cán bộ, chiến sỹ của đơn vị Phòng Kỹ thuật và Vùng 5 Hải quân; Phối hợp hoạt động xây dựng các tổ chức Đoàn, góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, địa bàn an toàn.

Thanh Tiền, TĐ An Giang-BA