An Giang: Trực tuyến triển khai Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” giai đoạn 2

09:18 14/01/2019     290

3 Chương trình   Web.ĐTN: Tại Bưu điện tỉnh An Giang, Tỉnh Đoàn phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức điểm cầu trực tuyến từ tỉnh xuống huyện triển khai thu thập dữ liệu Dự án “Nền tảng bản đồ số Việt Nam” thuộc Đề án “Phát triển hệ tri thức Việt số hóa” giai đoạn 2.

Đã có gần 300 đại biểu tham dự tại 12 điểm cầu (cấp tỉnh và cấp huyện)

 

Đề án “Phát triển tri thức Việt số hóa” giai đoạn 2 là Đề án Phi Chính phủ do Trung ương Đoàn chỉ đạo trực tiếp thực hiện, là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Theo đó, từ ngày 14/12 đến ngày 21/12/2018, Bưu điện tỉnh An Giang đã thực hiện thu thập 3.558 địa chỉ tại các địa danh trường học, y tế, điểm phục vụ Bưu điện, du lịch, khách sạn,… trên địa bàn tỉnh An Giang theo chỉ đạo tại văn bản số 4991/BĐVN-KTCN của Tổng công ty Bưu điện Việt nam về việc triển khai thu thập dữ liệu dự án “Nền tảng dữ liệu Bản đồ số Việt Nam” thuộc Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” giai đoạn 1.

Trên cơ sở đã thực hiện thu thập địa chỉ giai đoạn 1, từ ngày 14/01 - 31/01/2019, Tỉnh Đoàn An Giang và Bưu điện tỉnh An Giang phối hợp triển khai thực hiện dự án “Nền tảng dữ liệu Bản đồ số Việt Nam” thuộc Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” giai đoạn 2 với mục tiêu thu thập 546.565 địa chỉ trên địa bàn toàn tỉnh An Giang, gồm: Các địa danh trường học, y tế, điểm phục vụ Bưu điện, du lịch, khách sạn,…

Tại Hội nghị trực tuyến, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Bưu điện tỉnh An Giang đã hướng dẫn tập huấn, phân chia các nhóm và giải đáp các khó khăn, vướng mắc để các nhóm hoàn thành tốt nhiệm vụ thu thập dữ liệu được giao. Bên cạnh đó cung cấp thông tin hướng dẫn các nhóm thu thập dữ liệu thông qua các nguồn:

+ Fanpage Tỉnh đoàn An Giang: https://www.facebook.com/tinhdoanag;

+ Trang Thông tin điện tử Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: http://doanthanhnien.vn/video/1050;

+ Liên kết tải các tài liệu có liên quan: https://drive.google.com/open?id=1l_d7Mf1VI9CmTsciptS3iEayJ9gNFpa1.

Được biết, thời gian dự kiến hoàn thành việc thu thập dữ liệu địa chỉ trong tháng 01/2019.

 

 

Thanh Tiền, TĐ An Giang-BA