Quảng Bình: Tập huấn kiến thức về quyền trẻ em, bình đẳng giới cho 35 thành viên Hội đồng trẻ em

16:38 28/09/2020     98

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Trong 02 ngày 26-27/9, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Tổ chức Quốc tế Plan International Việt Nam tại Quảng Bình tổ chức lớp tập huấn các kiến thức quyền trẻ em, bình đẳng giới cho 35 thành viên hội Hội đồng trẻ em tỉnh.

Lớp tập huấn nhằm tạo môi trường rèn luyện, trao đổi giữa các thành viên Hội đồng trẻ em tỉnh và cập nhật kiến thức liên quan đến Quyền trẻ em, bình đẳng giới. Đồng thời, cung cấp thông tin, hướng dẫn cách thức xây dựng các thông điệp, sản phẩm truyền thông về quyền trẻ em và bình đẳng giới sử dụng truyền thông tại các Liên đội trường học, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng trẻ em tỉnh tại cơ sở.

 

Tập huấn các kiến thức quyền trẻ em, bình đẳng giới cho 35 thành viên hội Hội đồng trẻ em tỉnh

 

Qua 02 ngày học tập sôi nổi, dưới sự hướng dẫn của Giảng viên, các em đã được cập nhật kiến thức liên quan đến việc vận hành mô hình Hội đồng trẻ em. Thông qua chương trình và bài học với nhiều nội dung trải nghiệm thú vị như: Củng cố các kiến thức cơ bản về giới, giới tính, bình đẳng giới, công bằng giới, bạo lực trên cơ sở giới, xâm hại tình dục trẻ em thông qua các trò chơi, thảo luận nhóm, xây dựng tình huống và giải quyết tình huống.

Đồng thời, các thành viên Hội đồng trẻ em cũng được hướng dẫn cách thức xây dựng các thông điệp, sản phẩm truyền thông về quyền trẻ em và bình đẳng giới, thực hành xây dựng sản phẩm truyền thông về quyền trẻ em và bình đẳng giới, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng trẻ em tỉnh./.

 

CTV TĐ Quảng Bình