Bắc Kạn: Xây dựng công trình măng non "Vì đàn em thân yêu"

11:42 09/09/2019     7668

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Đầu năm học 2019 - 2020, Hội đồng Đội tỉnh thực hiện công trình măng non “Tranh tường giáo dục” tại trường Tiểu học Dương Quang, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Các anh chị phụ trách tham gia xây dựng công trình măng non

 

Công trình măng non “Tranh tường giáo dục” được thực hiện từ ý tưởng và sự chung tay của các anh chị phụ trách đại diện cho giáo viên Tổng phụ trách Đội, cán bộ phụ trách công tác Đội các huyện, thành đoàn, phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố trong toàn tỉnh. Công trình được thực hiện trên bức tường dài gần 20m với các thông điệp: “Bảo vệ môi trường”, giáo dục “An toàn giao thông”, tuyên truyền về lịch sử “Anh hùng nhỏ tuổi”, giáo dục Lễ giáo…

 

Công trình được hoàn thành

 

Công trình măng non chào mừng năm học mới này vừa mang ý nghĩa tạo cảnh quan sư phạm, vừa mang lại hiệu quả tuyên truyền giáo dục trực quan sinh động cho gần 200 học sinh của nhà trường với gần 95% là học sinh dân tộc thiểu số (Tày, Dao, Nùng, Sán Chí).

Trong năm học 2019-2020, nhiều công trình, phần việc “Vì đàn em thân yêu” sẽ được triển khai đồng bộ, hiệu quả, trong đó mô hình “Tranh tường giáo dục” sẽ là một trong những mô hình được Hội đồng Đội tỉnh Bắc Kạn tiếp tục nhân rộng./.

 

 

Hải Hà - TĐ Bắc Kạn (TL)