Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Mới nhất

Quyết liệt, không có vùng cấm, ngoại lệ trong phòng chống tham nhũng

Ở Việt Nam, việc đấu tranh chống tham nhũng được thực hiện quyết liệt, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể họ là ai, đã và đang đảm nhiệm chức vụ gì, dù nghỉ hưu hay đang đương nhiệm, từ Trung ương đến địa phương… là để làm trong sạch Đảng và hệ thống chính trị.

Hội thảo khoa học “Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy”

Sáng 10/6, tại Hà Nội, Trường Đại học Chính trị phối hợp với Cục Tuyên Huấn/Tổng cục Chính trị và Tiểu ban Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại/Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy”.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Bài 7: Đừng đổ cho cơ chế

Ngày 7/6, Đảng bộ báo Tiền Phong tổ chức Toạ đàm chuyên đề Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Khách mời tham dự toạ đàm có nguyên Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan; nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng (Ban Tổ chức T.Ư) Nguyễn Đức Hà.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Bài 6: Lan tỏa 'vùng xanh', tin tốt trên không gian mạng

Để góp phần đẩy lùi thông tin xấu, độc trên không gian mạng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tổ chức Đoàn các cấp đã có cách làm sáng tạo, thiết lập “vùng xanh” trên không gian mạng, lan tỏa “tin tốt”, “câu chuyện đẹp”.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Bài 4: Giáo dục lý tưởng cho thế hệ trẻ, làm sao hấp dẫn hơn

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Dân ta phải biết sử ta/Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Trong “Di chúc”, Người căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.