Số: 10 - KH/TWHSV
5/23/2019
 1. 10KH_TSMT.pdf

            HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***

Số: 10 - KH/TWHSV

 

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2019

KẾ HOẠCH

Tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019

---------------

 

Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2018 - 2019, Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam ban hành            Kế hoạch tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên, sinh viên trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X; Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 với chủ đề “Năm Thanh niên tình nguyện”.

- Hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh và người nhà thí sinh trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2019, góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra một cách an toàn, thuận lợi, tạo tâm lý tốt cho thí sinh để đạt kết quả cao nhất.

- Thông qua hoạt động “Tiếp sức mùa thi”, tạo môi trường để thanh niên, sinh viên phát huy tinh thần tình nguyện, tương thân tương ái, ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng.

2. Đối tượng

* Đối tượng tham gia:

- Hội viên, sinh viên đang học tập tại các học viện, đại học, cao đẳng trên cả nước.

- Đoàn viên, thanh niên địa bàn tổ chức các điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia tại các địa phương.

* Đối tượng được hỗ trợ: là thí sinh và người nhà thí sinh tham gia kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019; các thí sinh dự tuyển vào các trường đại học, học viện, cao đẳng đối với các trường có tổ chức sơ tuyển, thi môn năng khiếu hoặc tuyển sinh riêng.

3. Yêu cầu

- Chương trình được tổ chức đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, an toàn, đạt hiệu quả cao; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền để thí sinh và người nhà thí sinh được tiếp cận và giúp đỡ; đảm bảo sự phối hợp đồng bộ giữa Hội Sinh viên các cấp, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc với các cơ quan chức năng, thu hút đông đảo sinh viên, đoàn viên, thanh niên và các lực lượng xã hội tham gia.

- Đảm bảo các điểm thi, các khu vực tập trung thí sinh và người nhà thí sinh đều có các đội hình tình nguyện hỗ trợ, số lượng tình nguyện viên tại mỗi điểm thi phải phù hợp với nhu cầu cần hỗ trợ; tránh việc huy động nhiều tình nguyện viên nhưng hoạt động không thiết thực.

- Đảm bảo toàn bộ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hỗ trợ trong thời gian diễn ra kỳ thi.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN TRIỂN KHAI

 1. Trước kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019
  1. Xây dựng, giới thiệu các kênh thông tin tiếp nhận nhu cầu cần hỗ trợ của thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia

* Thời gian triển khai:

- Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam hoàn thiện các kênh thông tin tiếp nhận nhu cầu cần hỗ trợ của thí sinh trên cả nước trước ngày 05/05/2019.

- Hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh, thành phố; các tỉnh, thành đoàn căn cứ tình hình thực tế tại địa phương xây dựng phương án tiếp nhận nhu cầu thí sinh cần hỗ trợ tại địa phương trước ngày 15/5/2019.

* Nội dung triển khai:

- Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam xây dựng các kênh thông tin tiếp nhận nhu cầu cần được hỗ trợ của thí sinh trên cả nước thông qua nhiều hình thức, cụ thể:

+ Tiếp nhận thông tin thông qua trang đăng ký trực tuyến của Chương trình: http://hotro.tsmt.org.

+ Thiết kế, in ấn, vận chuyển và dán poster tuyên truyền về các kênh thông tin tiếp nhận nhu cầu cần hỗ trợ của thí sinh trên cả nước và nội dung liên quan đến chương trình “Tiếp sức mùa thi” 2019 tại các trường THPT trên toàn quốc.

+ Tiếp nhận thông tin thông qua đường dây nóng của Chương trình (số điện thoại tiếp nhận thông tin: 0523.75.75.75 hoặc 0523.76.76.76).

+ Thông tin qua email, fanpage Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

+ Thông qua tổng hợp thông tin từ cơ sở.

- Hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh, thành phố; tỉnh, thành đoàn chủ động thiết lập đường dây nóng, email, fanpage tiếp nhận nhu cầu cần hỗ trợ của thí sinh tại địa phương với đa dạng về hình thức, phù hợp với nhu cầu thực tế tại địa phương.

  1. Tổ chức họp báo chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019 và giới thiệu các kênh thông tin tiếp nhận nhu cầu hỗ trợ của thí sinh.

* Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam:

- Thời gian: cuối tháng 5/2019.

- Địa điểm: Thành phố Hà Nội.

* Hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh, thành phố; các tỉnh, thành đoàn:

Các đơn vị chủ động thời gian chuẩn bị, tổ chức chương trình giới thiệu về chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019 phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đảm bảo công tác triển khai theo đúng tiến độ trong kế hoạch của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã đề ra.

1.3. Công tác thu thập và xử lý thông tin nhu cầu thí sinh.

* Thời gian triển khai:

- Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam: thu thập thông tin nhu cầu thí sinh cần hỗ trợ thông qua các kênh thông tin bắt đầu từ cuối tháng 5/2019 đến hết ngày 10/6/2019; triển khai công tác phân loại đối tượng, địa bàn, thông tin đến các đội hình tình nguyện ở cơ sở đăng ký hỗ trợ thí sinh, hoàn thành trước 15/6/2019.

- Hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh, thành phố; các tỉnh, thành đoàn: chủ động thu thập thông tin nhu cầu thí sinh tại địa phương thông qua kênh tiếp nhận thông tin của đơn vị, hoàn thiện việc thu thập trước ngày 10/6/2019; báo cáo về Ban Tổ chức Chương trình trước 15/6/2019.

* Nội dung triển khai:

- Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam thu thập thông tin thông qua trang đăng ký trực tuyến của Chương trình (http://hotro.tsmt.org); tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng của Chương trình (0523.75.75.75 hoặc 0523.76.76.76); qua các kênh của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam: fanpage Hội Sinh viên Việt Nam, Email Văn phòng Hội Sinh viên Việt Nam; qua thu thập thông tin từ các tỉnh, thành Đoàn, Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố, trường trực thuộc.

- Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phân loại theo nội dung hỗ trợ, đối tượng, địa bàn cần hỗ trợ và triển khai công tác thông tin tới các đội hình tình nguyện tại địa bàn đó để các đội hình đăng ký hỗ trợ thí sinh; kiểm soát công tác triển khai hỗ trợ của các đội hình tình nguyện sau khi đã đăng ký.

- Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh, thành phố; tỉnh, thành đoàn đẩy mạnh công tác tổng hợp, thu nhập thông tin về nhu cầu cần hỗ trợ của các thí sinh, người nhà thí sinh qua các trang thông tin để chủ động xây dựng các phương án hỗ trợ phù hợp và kịp thời. Thực hiện việc triển khai các đội hình tình nguyện đăng ký hỗ trợ thí sinh theo chỉ đạo của Ban Tổ chức Chương trình.

1.4. Triển khai các công tác hỗ trợ trước kỳ thi

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trước kỳ thi: các quận, huyện, thị đoàn rà soát danh sách thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, lên phương án hỗ trợ phù hợp với điều kiện của thí sinh; đảm bảo mỗi thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh ở xa địa điểm thi sẽ có tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh trong thời gian trước kỳ thi như: hỗ trợ kinh phí, các vật phẩm phục vụ thi và ôn thi; thông tin, hướng dẫn cách thức nộp hồ sơ đăng ký vào các trường đại học, cao đẳng; tổ chức các buổi tư vấn, trao đổi kinh nghiệm, giúp học sinh tự tin khi tham dự kỳ thi. Tập trung rà soát, xây dựng phương án hỗ trợ đối với các học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có kinh tế đặc biệt khó khăn; đối tượng học sinh mồ côi cha mẹ, khuyết tật, học sinh nghèo vượt khó,...

- Hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh, thành phố; các tỉnh, thành đoàn phối hợp với các sở, ban, ngành, các nhà trường, tổ chức xã hội, các tập thể và cá nhân khác thực hiện những nội dung sau:

+ Thành lập các đội hình thanh niên, sinh viên tình nguyện thực hiện các hoạt động phù hợp với từng nhu cầu cần hỗ trợ của các thí sinh như: hoạt động đưa đón thí sinh miễn phí; phát các vật dụng hỗ trợ thí sinh; giới thiệu chỗ ăn, nghỉ miễn phí, giá cả hợp lý, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; hỗ trợ nước uống, đồ ăn nhẹ, văn phòng phẩm phục vụ thi; tư vấn tâm lý cho thí sinh trước khi bước vào phòng thi; đội hình phản ứng nhanh; đội hình hỗ trợ cảnh sát giao thông đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các điểm thi; đội hình hỗ trợ ôn luyện kiến thức cho thí sinh trước kỳ thi; đặc biệt sắp xếp, phân bổ đội hình sinh viên tình nguyện hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các đội hình tình nguyện phải bám sát vào nhu cầu thí sinh cần hỗ trợ, đảm bảo số lượng hợp lý, tổ chức tập huấn cho các đội hình trước kỳ thi.

+ Huy động nguồn lực hỗ trợ, cung cấp điều kiện cơ sở vật chất cho tình nguyện viên, cho các địa điểm thi và các vật phẩm hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh trong kỳ thi.

+ Tổ chức tập huấn cho các đội hình thanh niên, sinh viên tình nguyện: thông tin chi tiết về Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019; cách thức nộp hồ sơ, đăng ký dự thi và những thông tin liên quan cần lưu ý về kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia 2019; tập huấn về những kỹ năng tình nguyện cần cho tình nguyện viên.

  1. Công tác tuyên truyền trước kỳ thi

* Thời gian triển khai:  bắt đầu triển khai từ ngày ký ban hành Kế hoạch Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019 đến hết ngày 23/6/2019.

* Nội dung triển khai:

- Tuyên truyền sâu rộng về các kênh thông tin tiếp nhận nhu cầu cần hỗ trợ thí sinh của Ban Tổ chức Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019 và các kênh thông tin tiếp nhận nhu cầu hỗ trợ thí sinh tại các địa phương:

+ Tuyên truyền, giới thiệu toàn bộ các thông tin liên quan đến trang đăng ký nhu cầu trực tuyến của Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019, đường dây nóng của Chương trình, hướng dẫn cách thức đăng ký nhu cầu cần hỗ trợ trong kỳ thi...tới thí sinh, người nhà thí sinh và toàn xã hội dưới nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng.

+ Giới thiệu về các địa chỉ, phương thức thu thập thông tin nhu cầu cần hỗ trợ của các thí sinh cho người dân trên địa bàn các tỉnh, thành phố.

- Thiết kế các sản phẩm tuyên truyền dưới nhiều hình thức nhằm hướng dẫn cách thức nộp hồ sơ, đăng ký thi và các thông tin liên quan cần lưu ý về kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 trực tuyến, đặc biệt là ở các tỉnh vùng sâu, vùng xa.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, đưa tin về Chương trình trên các phương tiện thông tin tại các trường, các địa phương; các phương tiện thông tin của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; giới thiệu cho các cơ quan báo chí về hoạt động của đơn vị; ghi nhận, phản ánh các trường hợp thí sinh khó khăn cần hỗ trợ. Tổ chức các hoạt động truyền thông xã hội đa dạng, trọng tâm đưa thông tin đến thí sinh và người nhà thí sinh tham dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Thiết kế các sản phẩm tuyên truyền trực quan: pa-nô, áp phích, băng rôn, poster; đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên mạng xã hội: thiết kế infographic, video clip...để nhiều thí sinh và người nhà thí sinh tiếp cận được thông tin và nhận sự hỗ trợ từ Chương trình.

          2. Trong thời gian diễn ra kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019

* Thời gian triển khai: trong thời gian diễn ra kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019: từ ngày 24/6/2019 đến hết ngày 27/6/2019.

* Nội dung triển khai:

- Thông tin, tuyên truyền, đưa tin về Chương trình trong quá trình diễn ra kỳ thi trên các trang tin điện tử, các phương tiện thông tin tại các trường, các địa phương; trang tin điện tử của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

- Triển khai công tác hỗ trợ thí sinh, người nhà thí sinh trong thời gian diễn ra kỳ thi: hoạt động đưa đón thí sinh miễn phí; phát các vật dụng hỗ trợ thí sinh; giới thiệu chỗ ăn, nghỉ miễn phí, giá cả hợp lý, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; hỗ trợ nước uống, đồ ăn nhẹ, văn phòng phẩm phục vụ thi; tư vấn tâm lý cho thí sinh trước khi bước vào phòng thi; đặc biệt sắp xếp, phân bổ đội hình sinh viên tình nguyện hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.

- Bố trí đội hình tình nguyện tăng cường tại các khu vực cao điểm về an ninh trật tự, an toàn giao thông, hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực các điểm thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, các điểm có mật độ giao thông cao gắn với khu vực xung quanh các điểm thi; phối hợp với kênh VOV giao thông để thông tin kịp thời tình hình giao thông trên địa bàn.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực lợi dụng kỳ thi ảnh hưởng đến thí sinh và người nhà thí sinh như: tăng giá, gây mất an ninh, trật tự, trộm cắp...

- Phối hợp cùng với địa phương, các bệnh viện, trạm y tế phường, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng phối hợp xử lý khi có sự cố bất thường về thời tiết, tai nạn, sức khoẻ…

3. Sau kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019

* Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam:

- Tổ chức Hội nghị tổng kết toàn quốc Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019: thời gian dự kiến vào tháng 7/2019.

 

 

* Hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh, thành phố; các tỉnh, thành đoàn:

- Báo cáo kết quả; đề xuất khen thưởng đợt hoạt động hỗ trợ kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019.

- Tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm việc triển khai Chương trình năm 2019, đề ra phương hướng tổ chức, triển khai Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2020.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tổ chức Chương trình

- Gồm đại diện các đơn vị: Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Báo Thanh niên, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

- Trưởng Ban Tổ chức Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019 là đồng chí Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam.

2. Phân công nhiệm vụ

2.1. Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

- Xây dựng các kênh thông tin tiếp nhận nhu cầu cần hỗ trợ của thí sinh trên toàn quốc: trang đăng ký trực tuyến của Chương trình (http://hotro.tsmt.org); đường dây nóng của Chương trình (số điện thoại: 0523.75.75.75 hoặc 0523.76.76.76); fanpage Hội Sinh viên Việt Nam; qua thu thập thông tin từ các tỉnh, thành Đoàn, Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố, trường trực thuộc. Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp thông tin về nhu cầu cần hỗ trợ của các thí sinh, đặc biệt là các gương thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.

- Hỗ trợ một số thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Tổng hợp nhu cầu cần hỗ trợ của thí sinh trên cả nước qua đường dây nóng, fanpage Trung ương Hội Sinh viên, email Văn phòng Hội Sinh viên Việt Nam; phân chia nhu cầu thí sinh cần hỗ trợ theo nội dung, địa bàn, đối tượng; điều phối, phân bổ danh sách thí sinh cần hỗ trợ về các địa phương để các đơn vị lên phương án hỗ trợ kịp thời.

- Xây dựng các hình thức tuyên truyền nhằm cung cấp các thông tin về Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019 đến với thí sinh, người dân và toàn xã hội: chỉ đạo cơ sở Đoàn, Hội dán poster thông tin về Chương trình tại tất cả các trường THPT trên cả nước; sản xuất video clip thông báo về cách thức đăng ký nhu cầu cần hỗ trợ của các thí sinh trên cả nước,…

- Là cơ quan thường trực của Chương trình, xây dựng ban hành kế hoạch tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019. Tổng hợp thông tin, số liệu cung cấp cho các cơ quan báo chí và các đơn vị quan tâm. Thực hiện báo cáo nhanh, báo cáo tổng kết Chương trình.

- Tham mưu Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành văn bản chỉ đạo các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai các hoạt động “Tiếp sức mùa thi” năm 2019; Trong đó tập trung chỉ đạo các đơn vị xây dựng các hình thức hỗ trợ phù hợp, tránh các hoạt động hình thức, đảm bảo các đội hình tình nguyện có số lượng tình nguyện viên vừa đủ cho các hoạt động, tránh dư thừa tình nguyện viên dẫn đến nhiều vấn đề tiêu cực; bám sát tình hình và chỉ đạo sâu sát trong công tác đảm bảo an toàn cho tình nguyện viên trong hỗ trợ thí sinh tại các tỉnh vùng sâu, vùng xa, đặc biệt các vùng xảy ra thiên tai thường xuyên.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh, thành phố, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng trực thuộc triển khai Chương trình; phối hợp với các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai Chương trình.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các nội dung của chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019. Tổ chức thăm hỏi, động viên các đội hình sinh viên tình nguyện.

- Tổ chức Họp báo về Chương trình và Hội nghị tổng kết Chương trình.

- Huy động nguồn lực hỗ trợ vật phẩm và một số điều kiện cần thiết cho các địa phương.

2.2. Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Thông tin chi tiết đến cơ sở giáo dục và đào tạo trên toàn quốc về các trang thông tin thu thập nhu cầu hỗ trợ thí sinh của chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019, chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo thông tin tới thí sinh, người nhà thí sinh về các trang thông tin đăng ký hỗ trợ thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.

- Chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tại các tỉnh, thành trên cả nước thông tin đến thí sinh tham dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 về Chương trình; phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh, thành phố, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh. 

- Chỉ đạo các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Việt Nam các trường tổ chức thực hiện chương trình “Tiếp sức mùa thi”; trong đó, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng phối hợp với các tỉnh, thành đoàn tổ chức đội hình Tiếp sức mùa thi, triển khai tập huấn cho các đội hình tình nguyện viên; có hình thức khen thưởng phù hợp, kịp thời với các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp tham gia Chương trình.

- Cử đại diện tham gia các hoạt động của Chương trình; phối hợp tổ chức thăm, động viên các đội hình sinh viên tình nguyện trong quá trình thực hiện Chương trình.

- Đăng tải các thông tin của Chương trình đối với thí sinh trên website của Bộ Giáo dục và Đào tạo (http://moet.gov.vn/), Báo Giáo dục và Thời đại (http://giaoducthoidai.vn/).

- Phối hợp tổ chức Họp báo về Chương trình và Hội nghị tổng kết toàn quốc chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019.

2.3. Báo Thanh niên

- Xây dựng tuyến bài về các gương thí sinh có hoàn cảnh khó khăn; các mô hình hay, các triển khai hiệu quả trong Chương trình của các đơn vị; phối hợp với Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam triển khai hỗ trợ đối tượng thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, trước kỳ thi, tập trung đưa tin về trang thông tin chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019.

- Là cơ quan truyền thông, tuyên truyền chính của Chương trình.

- Thông tin tư vấn “Tiếp sức mùa thi” năm 2019 cho thí sinh, người nhà thí sinh trên Báo Thanh niên.

- Tổ chức các tuyến bài về Chương trình, diễn tiến của Chương trình cùng các thông tin có liên quan về chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019; hỗ trợ báo ngày cho các đội hình tình nguyện.

2.4. Tập đoàn Thiên Long

- Phối hợp với Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019.

- Phối hợp với Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đẩy mạnh công tác truyền thông về Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019. Tập trung vào 02 nội dung chính: hướng dẫn cách thức đăng ký nhu cầu cần hỗ trợ của thí sinh trên cả nước và tuyên truyền về chặng đường 18 năm Chương trình “Tiếp sức mùa thi”.

- Hỗ trợ, cung cấp các vật phẩm, tài chính cần thiết cho Chương trình.

- Phối hợp với Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Họp báo về Chương trình và Hội nghị tổng kết chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019.

- Thực hiện tuyên truyền chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019 trên các kênh truyền thông khác.

- Xây dựng trang đăng ký trực tuyến về nhu cầu hỗ trợ của thí sinh; tổng hợp nhu cầu hỗ trợ của thí sinh trên toàn quốc qua trang đăng ký trực tuyến.

2.5. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, Hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh, thành phố, Đại học Huế, các học viện, trường đại học, cao đẳng trực thuộc

2.5.1. Hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh, thành phố; Hội Sinh viên Đại học Huế, trường đại học, cao đẳng trực thuộc

- Tập trung tuyên truyền sâu, rộng về các kênh thông tin của Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019; chú trọng tuyên truyền về hình thức đăng ký nhu cầu cần hỗ trợ đến thí sinh, người nhà thí sinh và người dân trên địa bàn tỉnh, thành phố.

- Xây dựng các kênh tiếp nhận nhu cầu cần hỗ trợ của thí sinh tại địa phương: tiếp nhận thông tin qua website, email, fanpage của đơn vị; qua đường dây nóng; thu thập thông tin từ các cơ sở Đoàn, Hội,…

- Phối hợp với các tổ chức Đoàn cấp huyện rà soát, lên danh sách nhu cầu cần hỗ trợ của các thí sinh tại địa phương, đặc biệt là các thí sinh thuộc gia đình hộ nghèo, gia đình kinh tế đặc biệt khó khăn, con thương binh, liệt sỹ, học sinh ở xa địa điểm thi, mồ côi cha mẹ, khuyết tật,…

- Thông qua các kênh tiếp nhận thông tin, tổng hợp nhu cầu cần hỗ trợ của thí sinh, các thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương báo cáo Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

- Thành lập các đội hình hỗ trợ thí sinh theo nhóm nội dung, đối tượng, địa bàn, theo phân bổ của Ban Tổ chức Chương trình.

- Xây dựng kế hoạch triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019, chỉ đạo các cơ sở Hội triển khai Chương trình.

- Thành lập, tổ chức tập huấn các đội hình tình nguyện; chuẩn bị nguồn lực chăm lo, hỗ trợ cho đội hình tình nguyện của đơn vị.

- Chủ động phối hợp với lãnh đạo địa phương, các nhà trường, các ban, ngành, đơn vị, huy động nguồn lực xã hội triển khai Chương trình.

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ thí sinh và người nhà theo các nội dung được nêu trong kế hoạch.

- Thực hiện công tác tuyên truyền, sơ kết, tổng kết, công tác thi đua khen thưởng các đội nhóm tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” năm 2019, các sinh viên tình nguyện có thành tích xuất sắc.

 

2.5.2. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc chưa có Hội Sinh viên

- Tập trung tuyên truyền sâu, rộng về các kênh thông tin của Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019; chú trọng tuyên truyền về hình thức đăng ký nhu cầu cần hỗ trợ đến thí sinh, người nhà thí sinh và người dân trên địa bàn tỉnh, thành phố.

- Xây dựng các kênh tiếp nhận thông tin nhu cầu cần hỗ trợ của thí sinh tại địa phương: tiếp nhận thông tin qua website của đơn vị; qua đường dây nóng; thu thập thông tin từ các cơ sở Đoàn,…

- Chỉ đạo các cơ sở Đoàn rà soát, thống kê, tổng hợp danh sách nhu cầu cần hỗ trợ của các thí sinh tại địa phương, đặc biệt là các thí sinh thuộc gia đình hộ nghèo, đặc biệt khó khăn, con thương binh, liệt sỹ, học sinh ở xa địa điểm thi,...

- Thông qua các kênh tiếp nhận thông tin, tổng hợp nhu cầu cần hỗ trợ của thí sinh, các thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương báo cáo Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

- Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, xây dựng kế hoạch triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động “Tiếp sức mùa thi” trên địa bàn phù hợp, hiệu quả.

- Thành lập, tổ chức tập huấn các đội hình tình nguyện; chuẩn bị nguồn lực chăm lo, hỗ trợ cho đội hình tình nguyện của đơn vị.

- Phối hợp với sở giáo dục và đào tạo, các nhà trường, các ban, ngành, đơn vị, huy động nguồn lực xã hội triển khai Chương trình.

- Chỉ đạo với đoàn cấp huyện, đoàn thanh niên các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn rà soát, lên danh sách các học sinh thuộc gia đình hộ nghèo, đặc biệt khó khăn, con thương binh, liệt sỹ, học sinh ở xa địa điểm thi để có phương án hỗ trợ kịp thời.

3. Công tác thông tin, báo cáo

- Trước ngày 07/6/2019: các đơn vị gửi kế hoạch tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019 và một số thông tin dự kiến triển khai trong Chương trình (theo mẫu 02). Hàng tuần, gửi báo cáo, tin bài, hình ảnh và các hoạt động của Chương trình tại đơn vị về Văn phòng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam qua địa chỉ email: vanphonghsvvn@gmail.com.

- Trước ngày 15/6/2019: các đơn vị (tại mục 2.5) gửi danh sách tập hợp đăng ký nhu cầu cần hỗ trợ của các thí sinh (theo mẫu 01) và các gương thí sinh có hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ tại địa phương (theo mẫu 04) về địa chỉ vanphonghsvvn@gmail.com.

-  Trước ngày 29/6/2019: các đơn vị gửi Báo cáo tổng kết chương trình   “Tiếp sức mùa thi” năm 2019 (theo mẫu 03) Báo cáo đề xuất khen thưởng đợt hoạt động hỗ trợ kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 (theo mẫu 05) về địa chỉ vanphonghsvvn@gmail.com.

Các kế hoạch, báo cáo nhanh, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình, báo cáo đề xuất khen thưởng gửi bản cứng về địa chỉ: Văn phòng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại: 024.6263.1851; email: vanphonghsvvn@gmail.com.

 

 

Nơi nhận:

 • Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương (để b/c);
 • Đồng chí Vũ Đức Đam, UVBCH TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
 • Ban Dân vận, Tuyên giáo, Văn phòng TW Đảng (để b/c);
 • VP Chính phủ, UBMTTQVN (để b/c);

- Ban Bí thư TW Đoàn (để b/c);

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để p/h);

- Ban thư ký TW Hội Sinh viên (để b/c);

 •  Báo Thanh niên, Tập đoàn Thiên Long (để p/h);

- Vụ Công tác HSSV - Bộ GD&ĐT;

- Các Sở GD- ĐT;

- Các tỉnh, thành đoàn (để p/h);

- Lãnh đạo các ĐHQG, ĐH vùng, các Học viện, các trường ĐH- CĐ;

- HSV các tỉnh, thành phố, ĐH Huế, các trường ĐH, CĐ trực thuộc (để t/h);

- Các Ban, Khối phong trào TW Đoàn; 

- TT HT&PT SVVN (để t/h);

- Cơ quan báo chí;                          

- Lưu VP.

 

TM. BAN THƯ KÝ

TRUNG ƯƠNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 

 

(Đã ký)

 

 

 Nguyễn Minh Triết