Ký hiệu Ngày Trích yếu
112-KH/TWĐTN-TNNT 30/10/2018 Kế hoạch Tổ chức Triễn lãm trưng bày giới thiệu sản phẩm của các mô hình phát triển kinh tế, tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên năm 2018.
Số: 113-KH/TWĐTN-TNNT 30/10/2018 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại cho tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2018
Số: 03-KL/TWĐTN-TNNT 30/10/2018 Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Khóa XI về tăng cường hỗ trợ thanh niên làm kinh tế giai đoạn 2018-2022
Số: 98-TB/TWĐTN-VP 29/10/2018 Thông báo Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tham gia xây dựng đề cương dự án "Chương trình sức khỏe Thanh thiếu niên" giai đoạn 2019 - 2021"
Số: 97-TB/TWĐTN-TNTH 26/10/2018 Thông báo số 03 Chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2018
Số: 111-KH/TWĐTN-TNNT 25/10/2018 Kế hoạch Hội nghị tập huấn cho đoàn viên, thanh niên các tổ hợp tác, hợp tác xã Thanh niên, các mô hình kinh tế tập thể tại các tỉnh Điện Biên, Lào Cai, Hòa Bình, Hà Giang
Số: 44 -QĐ/TWĐTN-TNTH 25/10/2018 Quyết định v/v thành lập Ban Giám khảo vòng chung kết xếp hạng toàn quốc Hội thi Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ II, năm 2018
Số: 107-KH/TWĐTN-CNĐT 22/10/2018 Kế hoạch Tổ chức Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc năm 2018
Số: 1627 -CV/TWĐTN-CNĐT 22/10/2018 Công văn V/v gửi hồ sơ bình chọn giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc năm 2018
Số: 92-BC/TWĐTN-CTTN 19/10/2018 Báo cáo tình hình trẻ em, tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của trẻ em năm 2018