Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số: 108-QĐ/TWĐTN-KHCN 17/08/2018 Quyết định công nhận kết quả Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXIV, năm 2018
Số: 76 -TB/TWĐTN-TNTH 17/08/2018 Thông báo số 01 Chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục 2018
Số: 1196-CV/TWĐTN-BTC 17/08/2018 V/v thông báo tổ chức thi tuyển chức danh Phó giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương
Số: 1199-CV/TWĐTN-TNNT 17/08/2018 Công văn v/v triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng cho đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường cấp xã, năm 2018
Số: 1198-CV/TWĐTN-TTNTW 17/08/2018 Công văn triệu tập đại biểu tham dự Liên hoan các trung tâm, Nhà văn hóa TTN khu vực phía Bắc năm 2018
Số: 81 KH-TWĐTN-BKT 17/08/2018 Kế hoạch Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 217 - QĐ/TW, Quyết định số 218- QĐ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Số: 83 KH-TWĐTN-HVTTNVN 17/08/2018 Kế hoạch Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức, Kiểm tra năm 2018
Số: 65 -BC/TWĐTN-VP 17/08/2018 Báo cáo Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 7 năm 2018
Số: 66 -BC/TWĐTN-TNTH 17/08/2018 Báo cáo kết quả phối hợp hoạt động giữa ngành Giáo dục với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Năm học 2017-2018
Số: 08-CTr/TWĐTN-VP 17/08/2018 Chương trình Công tác Quý III của Ban Bí thư Trung ương Đoàn