Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số: 123-KH/TWĐTN-BTC 19/11/2018 Kế hoạch Tổ chức tuyên dương cán bộ đoàn tiêu biểu toàn quốc, trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2019
Số: 19-HD/TWĐTN-TNTH 19/11/2018 Hướng dẫn Triển khai thực hiện phong trào "Học sinh 3 rèn luyện" giai đoạn 2018-2022
Số: 142 -QĐ/TWĐTN-TNTH 19/11/2018 Quyết định Về việc ban hành Quy chế danh hiệu "Học sinh 3 tốt" giai đoạn 2018-2022
Số: 18-HD/TWĐTN-TNTH 19/11/2018 Hướng dẫn Triển khai phong trào “Học sinh 3 tốt” giai đoạn 2018 - 2022
Số: 121 -KH/TWĐTN-ĐKTHTN 14/11/2018 Kế hoạch tổ chức Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp 2018 chủ đề " Tìm giải pháp đột phá cho khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam"
Số: 117-KH/TWĐTN-ĐKTHTN 09/11/2018 Kế hoạch Tổ chức chuỗi hoạt động ngày Quốc tế Người tình nguyện năm 5/12
Số: 118-KH/TWĐTN-BTC 09/11/2018 Kế hoạch Tổ chức thi tuyển chức danh Phó giám đốc Nhà xuất bản Thanh niên
Số: 134-QĐ/TWĐTN-BTG 08/11/2018 Quyế định Về việc ban hành Đề án " Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2018-2022"
Thông báo tuyển Nhân sự Phụ trách kế toán Phòng Công tác Đoàn phía Nam 08/11/2018 Thông báo tuyển Nhân sự Phụ trách kế toán Phòng Công tác Đoàn phía Nam
Số: 1720 CV/TWĐTN-ĐKTHTN 02/11/2018 Công văn về việc giới thiệu cá nhân, tổ chức tham gia giải thưởng tình nguyện năm 2018