Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số 11/2018/TT-BNV 03/10/2018 Thông tư ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam
Số: 87-TB/TWĐTN-VP 01/10/2018 Thông báo Kết quả Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ năm, khóa XI
(Dự thảo) 21/09/2018 Báo cáo Sơ kết 3 năm Phong trào Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2018 (Dự thảo)
Số: 1422 - CV/TWĐTN-BTC 20/09/2018 Công văn v/v kiện toàn Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X
Số:09 - TT/TWĐTN-KHC 20/09/2018 Thông tri triệu tập cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ VI, năm 2018
Số: 750/CTr-BGDĐT-TWĐTN 18/09/2018 Chương trình phối hợp Giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Năm học 2018 - 2019
Số: 75 - KL/TWĐTN-CTTN 14/09/2018 Kết luận Hội nghị lần thứ Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI về nâng cao vai trò của Đoàn trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2018 – 2022.
Số: 102 KH/TWĐTN-TTNT 13/09/2018 Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi " Dấu ấn tuyên truyền viên bảo vệ môi trường"
Số: 101 KH/TWĐTN-TNTT 13/09/2018 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới", tuyên dương thanh niên làm kinh tế giỏi và trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2018
Số: 100 KH/TWĐTN-TNTT 13/09/2018 Kế hoạch Hội nghị tập huấn kỹ năng truyền thông về bảo vệ môi trường các tỉnh, thành cụm đồng bằng sông Hậu năm 2018, tại Bạc Liêu