Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số: 176-TB/TWĐTN- TNTH 11/07/2019 Thông báo số 01 Chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2019
Số: 215-KH/TWĐTN- TNTH 08/07/2019 Kế hoạch Thăm các đội thanh niên tình nguyện trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2019
Số: 13-CT/TWĐTN- VP 07/07/2019 Chương trình công tác Quý III năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn
Số: 429-TB/BQT 03/07/2019 Thông báo số 4 Về kết quả thi Tuần 2 - Vòng 1 Cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ năm 2019
Số: 3025 -CV/TWĐTN-BQT 02/07/2019 V/v báo cáo công tác quý II năm 2019 về công tác đối ngoại nhân dân của Trung Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Số: 167-BC/TWĐTN-VP 02/07/2019 Báo cáo Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi quý II năm 2019; một số trọng tậm công tác quý III năm 2019
Số: 387-TB/BQT 18/06/2019 Thông báo số 02 Về kết quả tổ chức Lễ Khai mạc, thi hưởng ứng và khởi động thi vòng 1 Cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ năm 2019
Số: 210- KH/TWĐTN-BTG 18/06/2019 Kế hoạch Tổ chức Liên hoan báo cáo viên toàn quốc lần thứ II, năm 2019
Số: 205a -KH/TWĐTN-TNNT 07/06/2019 Kế hoạch Chương trình “Trí thức khoa học trẻ tình nguyện tham gia cơ cấu lại ngành nông nghiệp” năm 2019
Số 2864CV/TWĐTN-TNTH 06/06/2019 Công văn về việc quy định chế độ thông tin, báo cáo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019