Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số: 387-TB/BQT 18/06/2019 Thông báo số 02 Về kết quả tổ chức Lễ Khai mạc, thi hưởng ứng và khởi động thi vòng 1 Cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ năm 2019
Số: 210- KH/TWĐTN-BTG 18/06/2019 Kế hoạch Tổ chức Liên hoan báo cáo viên toàn quốc lần thứ II, năm 2019
Số: 205a -KH/TWĐTN-TNNT 07/06/2019 Kế hoạch Chương trình “Trí thức khoa học trẻ tình nguyện tham gia cơ cấu lại ngành nông nghiệp” năm 2019
Số 2864CV/TWĐTN-TNTH 06/06/2019 Công văn về việc quy định chế độ thông tin, báo cáo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019
Số: 171-TB/TWĐTN-TNTH 29/05/2019 Thông báo Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đoàn giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Kết luận số 02- KL/TWĐTN-CNĐT ngày 02/7/2018 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI về các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh thiếu nhi
Số: 198 - KH/TWĐTN-BTC 28/05/2019 Kế hoạch tổ chức Chương trình gặp gỡ "500 đảng viên trẻ tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác" toàn quốc năm 2019
Số: 10 - KH/TWHSV 23/05/2019 Tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019
Số: 195 - KH/TWĐTN-TNNT 21/05/2019 Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Số: 192 - KH/TWĐTN-CTTN 21/05/2019 Kế hoạch tổ chức chiến dịch truyền thông với chủ đề " Hành động vì trẻ em"
Số: 2752 -CV/TWĐTN-CNĐT 21/05/2019 Công văn v/v triệu tập đại biểu tham dự Tuyên dương Người thợ trẻ giỏi toàn quốc lần thứ X năm 2019