Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số: 175-BC/TWĐTN- VP 24/08/2019 Kết quả công tác Đoàn và phong trào TTN 6 tháng đầu năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2019
Số: 177-TB/TWĐTN- BTC 23/08/2019 Thông báo công tác cán bộ 6 tháng đầu năm 2019
Số: 174-BC/TWĐTN- BTC 22/08/2019 Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản
Số: 21 /TB-HTQT 22/08/2019 Thông báo Tuyển sinh đi học thạc sỹ ở Nhật bản theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khóa 2020-2022
Số: 221-KH/TWĐTN-BTG 13/08/2019 Kế hoạch Tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) Chủ đề: “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng”
3250-CV/TWWDDTN-THTH 08/08/2019 V/v thông báo xét chọn Học bổng Canon - Chắp cánh nhân tài năm học 2019-2020
Số 218-KH/TWĐTN-TNTH 08/08/2019 Kế hoạch: Tổ chức cuộc thi "Công nghệ trí tuệ Canon Chie-Tech" năm 2019
Số 183-TB/TWĐTN-BQT 06/08/2019 Thông báo: Về kết quả thi vòng 1 và hướng dẫn thi vòng 2 Cuộc thi Olympic Tiếng ANh dành cho cán bộ trẻ năm 2019
Số: 217-KH/TWĐTN- CNĐT 31/07/2019 Kế hoạch Tuyên dương Giải thưởng " Cán bộ công chức trẻ giỏi toàn quốc" lần thứ VI, năm 2019
Số: 3188-CV/TWĐTN- TNNT 31/07/2019 V/v triển khai Đề án " Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2019 - 2022" (Kèm Quyết định phê duyệt và nội dung Đề án)