Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số: 2139 CV/TWĐTN-VP 05/01/2019 V/v tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
Số: 134-KH/TWĐTN-BTG 04/01/2019 Kế hoạch Tổ chức đợt hoạt động " Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời di chúc theo chân Bác" kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) (Từ tháng 01/2019 đến tháng 9/2019)
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 69 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỌC SINH, SINH VIÊN VÀ HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM (09/01/1950 - 09/01/2019) 03/01/2019 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 69 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỌC SINH, SINH VIÊN VÀ HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM (09/01/1950 - 09/01/2019)
162/2017/NĐ-CP 30/12/2018 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo
Số: 10 Ctr/TWĐTN-VP 30/12/2018 Chương trình công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi năm 2019
Tài liệu Đề án “Tri thức Việt số hóa” giai đoạn 2 30/12/2018 Đề án “Tri thức Việt số hóa” giai đoạn 2
Số: 131 KH/TWĐTN-BTG 28/12/2018 Kế hoạch triển khai cuộc vận động " Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới", giai đoạn 2018-2022
Số: 115- TB/TWĐTN-VP 28/12/2018 Thông báo kết quả hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ sáu, Hội nghị Ban Chấn hành Trung ương Đoàn lần thứ IV, khóa XI
Số: 132 KH/TWĐTN-BTG 28/12/2018 Kế hoạch triển khai cuộc vận động "Nghĩa tình biên giới, biển, hải đảo", giai đoạn 2018 - 2022"
Số: 176 QĐ/TWĐTN-CNCTN 27/12/2018 Quyết định về việc công nhận sáng kiến của cán bộ các ban, đơn vị cơ quan Trung ương Đoàn năm 2018