Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số 218-KH/TWĐTN-TNTH 08/08/2019 Kế hoạch: Tổ chức cuộc thi "Công nghệ trí tuệ Canon Chie-Tech" năm 2019
Số 183-TB/TWĐTN-BQT 06/08/2019 Thông báo: Về kết quả thi vòng 1 và hướng dẫn thi vòng 2 Cuộc thi Olympic Tiếng ANh dành cho cán bộ trẻ năm 2019
Số: 217-KH/TWĐTN- CNĐT 31/07/2019 Kế hoạch Tuyên dương Giải thưởng " Cán bộ công chức trẻ giỏi toàn quốc" lần thứ VI, năm 2019
Số: 3188-CV/TWĐTN- TNNT 31/07/2019 V/v triển khai Đề án " Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2019 - 2022" (Kèm Quyết định phê duyệt và nội dung Đề án)
Số 338/KH-UBATGTQG 30/07/2019 Kế hoạch: Tổ chức liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông năm 2019
Số: 182-BC/TWĐTN- KHCN 30/07/2019 Báo cáo kết quả tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXV- năm 2019
Số: 180-BC/TWĐTN- BKT 29/07/2019 Báo cáo kết quả về việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
Số:488 -TB/BQT 25/07/2019 Thông báo số 07 về kết quả thi tuần 5 - Vòng 1 cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ năm 2019
Số: 179-TB/TWĐTN- TNTH 25/07/2019 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Thứ nhất BCH Trung ương Đoàn về chuẩn bị chương trình Kỷ niện 20 năm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè và Tổng kết chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2019
Số: 178-TB/TWĐTN- VP 25/07/2019 Thông báo Kết luận của Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn tại buổi làm việc chuẩn bị tổng kết đợt hoạt động " Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời di chúc theo chân Bác"