Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số 3519-KH/TWĐTN-ĐKTHTN 01/10/2019 Về việc hỗ trợ mời đại biểu tham gia Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ II,năm 2019"
Số: 206 TB/TWĐTN-BTG 30/09/2019 Thông báo số 01 Về Liên hoan báo cáo viên toàn quốc lần thứ II, năm 2019 (Kèm theo Thể lệ Hội thi báo cáo viên giỏi lần thứ 2, năm 2019)
Số: 205-TB/TWĐTN- BQT 27/09/2019 Thông báo về việc tổ chức vòng Chung kết Cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ năm 2019
Số: 3495- CV/TWĐTN-CNĐT 25/09/2019 Công văn triệu tập đại biểu tham dự Giải thưởng Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi lần thứ VI năm 2019
Số 226-KH/TWĐTN-ĐKTHTN 18/09/2019 Kế hoạch: Tổ chức Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ II, năm 2019. Chủ đề:"Trí thức trẻ Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước".
Số: 225-KH/TWĐTN-BTC 17/09/2019 Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông báo thi tuyển chức danh Phó giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung
Số: 3389 - CV/TWĐTN-BTG 30/08/2019 Công văn V/v tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn (19/9/1889 - 19/9/2019)
Số:187-BC/TWĐTN-TNTH 29/08/2019 Báo cáo Tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2018 - 2019
Số:14-CTr/TWĐTN-TNTH 29/08/2019 Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2019 - 2020
Số: 898/CTr-BGDĐT-TWĐTN 27/08/2019 Chương trình phối hợp giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Năm học 2019 - 2020