Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số: 3389 - CV/TWĐTN-BTG 30/08/2019 Công văn V/v tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn (19/9/1889 - 19/9/2019)
Số:187-BC/TWĐTN-TNTH 29/08/2019 Báo cáo Tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2018 - 2019
Số:14-CTr/TWĐTN-TNTH 29/08/2019 Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2019 - 2020
Số: 898/CTr-BGDĐT-TWĐTN 27/08/2019 Chương trình phối hợp giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Năm học 2019 - 2020
Số: 175-BC/TWĐTN- VP 24/08/2019 Kết quả công tác Đoàn và phong trào TTN 6 tháng đầu năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2019
Số: 177-TB/TWĐTN- BTC 23/08/2019 Thông báo công tác cán bộ 6 tháng đầu năm 2019
Số: 174-BC/TWĐTN- BTC 22/08/2019 Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản
Số: 21 /TB-HTQT 22/08/2019 Thông báo Tuyển sinh đi học thạc sỹ ở Nhật bản theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khóa 2020-2022
Số: 221-KH/TWĐTN-BTG 13/08/2019 Kế hoạch Tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) Chủ đề: “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng”
3250-CV/TWWDDTN-THTH 08/08/2019 V/v thông báo xét chọn Học bổng Canon - Chắp cánh nhân tài năm học 2019-2020