Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số: 112 -HD/BTGTW 20/12/2019 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng Tua Hai (26/1/1960-26/1/2020)
Danh sách 137 11/12/2019 Danh sách 137 ủy viên Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024
Số: 3851 -CV/TWĐTN-BTC 25/11/2019 Công văn về việc tăng cường bồi dưỡng, giới thiệu và trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Số: 3797-CV/TWĐTN-ĐKTHTN 18/11/2019 “V/v đề cử tập thể, cá nhân trao Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2019”
Số: 248-KH/TWĐTN 18/11/2019 Cuộc thi viết “Ý tưởng sáng tạo của thanh niên với văn hóa giao thông”
Số: 39 - HD/TWĐTN-BTG 12/11/2019 Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động tuyên truyền và đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020) với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng”
Số: 38 -HD/TWĐTN-BTG 12/11/2019 Hướng dẫn tổ chức Liên hoan Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp Cụm
Số: 245 -KH/TWĐTN-BTG 08/11/2019 Kế hoạch Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam
Dự thảo lần thứ 10 07/11/2019 Dự thảo báo cáo của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Hướng dẫn Quy trình, thủ tục đề nghị bổ sung, kiện toàn nhân sự và công nhận các chức danh của Banh Chấp hành Đoàn thanh niên cấp tỉnh 06/11/2019 Số: 37-HD/TWĐTN-BTC