Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số 226-KH/TWĐTN-ĐKTHTN 18/09/2019 Kế hoạch: Tổ chức Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ II, năm 2019. Chủ đề:"Trí thức trẻ Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước".
Số: 225-KH/TWĐTN-BTC 17/09/2019 Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông báo thi tuyển chức danh Phó giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung
Số: 198 -TB/TWĐTN-VP 16/09/2019 Thông báo: Về việc chính thức áp dụng phần mềm Hệ thống Quản lý điều hành văn bản điện tử VNPT E-Office của Trung ương Đoàn
Số: 3396 -CV/TWĐTN-VP 04/09/2019 V/v triệu tập Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ chín, khóa XI
Số: 3393-CV/TWĐTN-BTC 03/09/2019 V/v một số nội dung liên quan công tác đi cơ sở của cán bộ cơ quan Trung ương Đoàn
Số: 196 -TB/TWĐTN-TNTH 03/09/2019 Thông báo số 2: Chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2019
3379 -CV/TWĐTN-TNTH 30/08/2019 V/v triển khai các nội dung đầu năm học 2019 - 2020
Số: 3389 - CV/TWĐTN-BTG 30/08/2019 Công văn V/v tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn (19/9/1889 - 19/9/2019)
Số: 14-CTr/TWĐTN-TNTH 29/08/2019 Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2019 - 2020
Số:187-BC/TWĐTN-TNTH 29/08/2019 Báo cáo Tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2018 - 2019