Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số: 3526-CV/TWĐTN-TNTH 03/10/2019 V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam
Số: 3523-CV/TWĐTN-TNTH 02/10/2019 Về việc giới thiệu cá nhân xét chọn danh hiệu Học sinh 3 rèn luyện cấp Trung ương năm học 2018 - 2019
Số: 3522-CV/TWĐTN-TNTH 02/10/2019 Về việc giới thiệu cá nhân xét chọn danh hiệu Học sinh 3 tốt cấp Trung ương năm học 2018 - 2019
Số 3519-KH/TWĐTN-ĐKTHTN 01/10/2019 Về việc hỗ trợ mời đại biểu tham gia Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ II,năm 2019"
Số: 3519-CV/TWĐTN-ĐKTHTN 30/09/2019 Công văn gửi các đơn vị giới thiệu đại biểu dự diễn đàn tri thức trẻ việt nam toàn cầu lần 2
Số: 206 TB/TWĐTN-BTG 30/09/2019 Thông báo số 01 Về Liên hoan báo cáo viên toàn quốc lần thứ II, năm 2019 (Kèm theo Thể lệ Hội thi báo cáo viên giỏi lần thứ 2, năm 2019)
Số: 206 TB/TWĐTN-BTG 30/09/2019 Về Liên hoan báo cáo viên toàn quốc lần thứ II, năm 2019 (Kèm theo Thể lệ Hội thi báo cáo viên giỏi lần thứ 2, năm 2019)
Số: 205-TB/TWĐTN- BQT 27/09/2019 Thông báo về việc tổ chức vòng Chung kết Cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ năm 2019
Số: 205 -TB/TWĐTN-BQT 27/09/2019 Thông báo: Về việc tổ chức Vòng Chung kết Cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ năm 2019
Số: 3495- CV/TWĐTN-CNĐT 25/09/2019 Công văn triệu tập đại biểu tham dự Giải thưởng Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi lần thứ VI năm 2019