Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số: 36-HD/TWĐTN- BTC 05/11/2019 Hướng dẫn Kết nạp Đoàn viên mới " Lớp Đoàn viên 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam"
Số: 215 -TB/TWĐTN-TNTH 05/11/2019 Thông báo: Giải bình chọn, giải tập thể, kết quả vòng sơ khảo và tổ chức vòng chung khảo, lễ trao giải Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2019
Số: 3702 - CV/TWĐTN - BKT 05/11/2019 Về tiến độ đăng tải minh chứng và tự chấm điểm Bộ tiêu chí năm 2019 qua ứng dụng Chatbot
Số: 3668 -CV/TWĐTN-BTG 31/10/2019 Công văn “V/v hưởng ứng Ngày Pháp luật và cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường”
Số: 241 - KH/TWĐTN-TNNT 29/10/2019 Kế hoạch Tổ chức Ngày hội “Thanh niên hành động chống rác thải nhựa”
Số: 213 -TB/TWĐTN-BKT 28/10/2019 Thông báo: Về việc tổ chức kiểm tra định kỳ đợt 2 và giao ban công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi năm 2019
Số: 212 - TB/TWĐTN-LHBCVTQ 24/10/2019 Thông báo số 2 Về Liên hoan báo cáo viên toàn quốc lần thứ II, năm 2019
Số: 212- TB/TWĐTN-LHBCVTQ 24/10/2019 Thông báo: Về Liên hoan báo cáo viên toàn quốc lần thứ II, năm 2019
Số: 199 -BC/TWĐ-TNTH 22/10/2019 Báo cáo tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019
Số: 3614 -CV/TWĐTN-BKT 22/10/2019 “V/v góp ý dự thảo Bộ Tiêu chí năm 2020”