Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số: 195-QĐ/TWĐTN 28/01/2019 Quyết định về việc công bố công khai Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Số: 24-HD/TWĐTN-BTC 17/01/2019 Hướng dẫn Tổ chức " Ngày đoàn viên 2019"
Số: 2197 CV/TWĐTN-BTC 17/01/2019 Công văn v/v thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018-2022
Số: 23-HD/TWĐTN-BTG 16/01/2019 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2019
Số: 124-TB/TWĐTN-BTC 16/01/2019 Thông báo công tác cán bộ 6 tháng cuối năm 2018
Số: 06 KL/TWĐTN-BKT 10/01/2019 Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa IX về tiếp tục thực hiện chỉ thị 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 về "Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn"
Số: 04 - KHPH/BNN-TWĐTN 08/01/2019 Kế hoạch Triển khai khởi nghiệp từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP trong thanh niên, sinh viên giai đoạn 2019 - 2020
Số: 116 TB/TWĐTN-VP 05/01/2019 Thông báo về việc tổ chức thăm hỏi, chúc Tết nhân dân, cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, và các đơn vị lực lượng vũ trang dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019
Số: 57 - KH/TWH 05/01/2019 Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VII và sáng tác ca khúc về thanh niên Việt Nam
Số: 121 BC/TWĐTN-VP 05/01/2019 Báo cáo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh thiếu nhi tháng 12 năm 2018