Ký hiệu Ngày Trích yếu
Dự thảo lần thứ 10 07/11/2019 Dự thảo báo cáo của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Số: 217 -TB/TWĐTN-TNTH 07/11/2019 Thông báo số 2: Hội thi Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốclần thứ III
Hướng dẫn Quy trình, thủ tục đề nghị bổ sung, kiện toàn nhân sự và công nhận các chức danh của Banh Chấp hành Đoàn thanh niên cấp tỉnh 06/11/2019 Số: 37-HD/TWĐTN-BTC
Số: 216 -TB/TWĐTN-TNTH 06/11/2019 Thông báo số 1: Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam”lần thứ III, năm 2019
Số: 36-HD/TWĐTN- BTC 05/11/2019 Hướng dẫn Kết nạp Đoàn viên mới " Lớp Đoàn viên 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam"
Số: 215 -TB/TWĐTN-TNTH 05/11/2019 Thông báo: Giải bình chọn, giải tập thể, kết quả vòng sơ khảo và tổ chức vòng chung khảo, lễ trao giải Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2019
Số: 3702 - CV/TWĐTN - BKT 05/11/2019 Về tiến độ đăng tải minh chứng và tự chấm điểm Bộ tiêu chí năm 2019 qua ứng dụng Chatbot
Số: 3668 -CV/TWĐTN-BTG 31/10/2019 Công văn “V/v hưởng ứng Ngày Pháp luật và cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường”
Số: 241 - KH/TWĐTN-TNNT 29/10/2019 Kế hoạch Tổ chức Ngày hội “Thanh niên hành động chống rác thải nhựa”
Số: 213 -TB/TWĐTN-BKT 28/10/2019 Thông báo: Về việc tổ chức kiểm tra định kỳ đợt 2 và giao ban công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi năm 2019