Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số: 205 - QĐ/TWĐTN - VP 18/02/2019 Quyết định Về việc ban hành Quy định về chế độ thông tin, báo cáo trong hệ thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Số: 11 - CT/TWĐTN - VP 18/02/2019 Chương trình Công tác Quý I năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn
Số: 128 - TB/TWĐTN - BTC 18/02/2019 Thông báo kết quả xét chọn giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2019
Số: 142a-KH/TWĐTN-ĐKTHTN 15/02/2019 Kế hoạch tổ chức chương trình "Tháng 3 biên giới" năm 2019
Số: 142 KH/TWĐTN-ĐKTHTN 15/02/2019 Kế hoạch Tổ chức hoạt động khởi động Thánh Thanh niên 2019
Số: 07 - KL/TWĐTN - BTC 14/02/2019 KẾT LUẬN HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN KHOÁ XI Về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn giai đoạn 2019 - 2022
Số: 141 - KH/TWĐTN - ĐKTHTN 14/02/2019 Kế hoạch thánh Thanh niên năm 2019
Số: 202 - QĐ/TWĐTN-BKT 14/02/2019 Quyết định Về việc ban hành Khung Bộ tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh giai đoạn 2019-2022
Số: 203 - QĐ/TWĐTN - BKT 14/02/2019 Quyết định Về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi các tỉnh, thành đoàn năm 2019.
160/CĐ-TTg 11/02/2019 Công điện Thủ tướng chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019