Ký hiệu Ngày Trích yếu
255-KH/TWĐTN-BTC 21/04/2020 Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm năm 2020
Số: 253 -KH/TWĐTN-BTC 21/04/2020 Kế hoạch Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2020
Số: 34 /TTDVVL 19/04/2020 Kế hoạch: Tuyển dụng Viên chức năm 2020
Số: 252 -KH/TWĐTN-ĐKTHTN 17/04/2020 Kế hoạch Tổ chức chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”
Thông báo Bán đấu giá 17/04/2020 Thông báo Bán đấu giá theo lô cổ phần Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Công ty cổ phần phát triển kinh tế Kỹ thuật Việt Nam
Số: 251 - KH/TWĐTN-BTG 15/04/2020 Kế hoạch Tổ chức Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VI, năm 2020
Số: 4576-CV/TWĐTN-BTG 14/04/2020 “V/v tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin”
Số: 4573 -CV/TWĐTN-BTG 13/04/2020 “V/v triển khai cuộc thi trực tuyến nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”
Số: 4556 -CV/TWĐTN-VP 09/04/2020 “V/v phối hợp với VNPT các tỉnh, thành phố khảo sát hạ tầng,hệ thống hội nghịtruyền hình trực tuyến”
Số: 4555 -CV/TWĐTN-ĐKTHTN 09/04/2020 “V/v tăng cường tham gia hiến máu tình nguyện”