Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số: 102 /TWHSV 15/07/2011 Thông tri: V/v triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành TW Hội SVVN lần thứ 5 (mở rộng) - khóa VIII”
Số: 298 KH/TWĐTN 15/07/2011 Kế hoạch: Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Số: 21 /KHLT 13/07/2011 Phối hợp tổ chức hoạt động Tuần “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” và Lễ thắp nến tri ân vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh, Liệt sỹ 27/7 hằng năm
Số: 804/QĐ-BNV 23/06/2011 Quyết định: Phê duyệt kế hoạc triển khai thực hiện dự ánh thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ Đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo
Số: 170/QĐ-TTg 23/06/2011 Quyết định: Phê duyệt Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo
Số: 43 TT/TWĐTN 22/06/2011 Thông Tri: Triệu tập đại biểu dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và một số nội dung nghiệp vụ công tác tuyên giáo của Đoàn năm 2011
Số: 47 /HĐĐTƯ 17/06/2011 “V/v báo cáo công tác Đội và phong trào thiếu nhi hàng năm”
Số: 288 KH/TWĐTN 15/06/2011 Kế hoạch:Tổ chức các hoạt động truyền thông công tác xuất khẩu lao động tại huyện nghèo theo Quyết định số 71/2009/QĐ - TTg
Thông tin cơ bản 14/06/2011 Thông tin cơ bản: Về Dự án thí điểm “Tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo”
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 13/06/2011 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ IX