Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số:1198 /TWĐTN 13/09/2011 Hướng dẫn: Bình chọn danh hiệu Người thợ trẻ giỏi
Số:23/CTPH/TCDN-TWĐTN 12/09/2011 Chương trình phối hợp: Giữa Tổng cục Dạy nghề và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015
Đề cương 12/09/2011 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 50 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển(23/10/1961 - 23/10/2011)
Số:158 CV/HĐĐTƯ 09/09/2011 "Về việc tổ chức Trung Thu"
Số: 45 TT/TWĐTN 07/09/2011 Thông tri:Triệu tập đại biểu dự Hội nghị tuyên dương thanh niên hoàn lương tiến bộ khu vực Duyên hải Nam Trung bộ; Tập huấn “Bồi dưỡng nâng cao kỹ năng cho cán bộ Đoàn trong kèm cặp giúp đỡ thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai” và Diễn đàn “Vai trò của Đoàn thanh niên trong công tác phòng, chống tội phạm tại cơ sở”
Số:321KH/TWĐTN 07/09/2011 Kế hoạch: Tổ chức hoạt động thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm năm 2011
Số: 286 /BC-TWĐTN 05/09/2011 Báo cáo: Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2010 - 2011
Số 87 TB/TWĐTN 05/09/2011 Thông báo: Kết quả Hội nghị cán bộ đoàn trường học toàn quốc năm học 2012 - 2013
Số: 62 HD/TWĐTN 31/08/2011 Hướng dẫn:Tổ chức bình chọn công trình, đề tài, sáng kiến, sản phẩm sáng tạo toàn quốc lần thứ IV
Số: 324 KH/TWĐTN 31/08/2011 Kế hoạch:Tổ chức Festival "Sáng tạo trẻ" toàn quốc lần thứ IV năm 2011