Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số: 3851 -CV/TWĐTN-BTC 25/11/2019 Công văn về việc tăng cường bồi dưỡng, giới thiệu và trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Số:3851-CV/TWĐTN-BTC 25/11/2019 “V/v tăng cường bồi dưỡng, giới thiệu và trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp uỷnhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)”
Số: 3844 -CV/TWĐTN 22/11/2019 “V/v bình chọn, đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019”
Số: 3797-CV/TWĐTN-ĐKTHTN 18/11/2019 “V/v đề cử tập thể, cá nhân trao Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2019”
Số: 248-KH/TWĐTN 18/11/2019 Cuộc thi viết “Ý tưởng sáng tạo của thanh niên với văn hóa giao thông”
Số: 222 -TB/TWĐTN-TNTH 18/11/2019 Thông báo số 3:Hội thi Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ III
Số: 223 -TB/TWĐTN-BTG 18/11/2019 Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam
Số: 3797 - CV/TWĐTN-ĐKTHTN 15/11/2019 “V/v đề cử tập thể, cá nhân trao Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2019”
Số: 3777 -CV/TWĐTN-TNTH 13/11/2019 “V/v triệu tập tham gia Chương trình tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương lần thứ I, năm 2019”
Số: 39 - HD/TWĐTN-BTG 12/11/2019 Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động tuyên truyền và đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020) với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng”