Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số: 5401 -CV/TWĐTN-ĐKTHTN 14/08/2020 V/v tăng cường tuyên truyền cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức cơ quan TƯ Đoàn 12/08/2020 Thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức cơ quan TƯ Đoàn năm 2020
Số: 600 - QĐ/TWĐTN – VP 07/08/2020 Quyết định phân cấp thẩm quyền quyết định việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị thuộc cơ quan Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Số: 288 - KH/TWĐTN-BTG 29/07/2020 Kế hoạch Tổ chức đợt hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Số: 5266 -CV/TWĐTN-ĐKTHTN 27/07/2020 “V/v ứng phó với diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19”
Số: 5232 -CV/TWĐTN-BKT 26/07/2020 V/v điều chỉnh một số nội dung Bộ tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2020
TB 02 cuộc thi video, clip vì một VN xanh 21/07/2020 Thông báo Kết quả tuần 02 Cuộc thi video, clip “Vì một Việt Nam xanh” với chủ đề “Bảo tồn đa dạng sinh học”
Số: 19 CT/TWĐTN-VP 19/07/2020 Chương trình Công tác Quý III năm 2020 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn
Thông báo danh sách thi tuyển công chức năm 2020 15/07/2020 Thông Báo: Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự thi tuyển công chức năm 2020
TB01 cuộc thi video, clip “Vì một Việt Nam xanh” 14/07/2020 THÔNG BÁO SỐ 01 Kết quả tuần 01 Cuộc thi video, clip “Vì một Việt Nam xanh” với chủ đề “Trồng cây xanh”