Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số: 3998 -TB/TWĐTN-TNTH 17/12/2019 Thông báo số 7: Hội thi Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ III
Số: 39-HD/TWĐTN-BTG 12/12/2019 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền và đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020) với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng”
Danh sách 137 11/12/2019 Danh sách 137 ủy viên Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024
Số: 231-TB/TWĐTN-TNTH 06/12/2019 Thông báo số 6: Hội thi Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ III
3940-CV/TWĐTN-BTC 06/12/2019 V/v đánh giá kết quả cán bộ các ban Trung ương Đoàn đi cơ sở theo chủ trương 1+2 năm 2019
Số: 36-HD/TWĐTN-BTC 05/12/2019 Hướng dẫn kết nạp lớp đoàn viên mới "Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Số: 229 -TB/TWĐTN-BTG 04/12/2019 Thông báo số 2: Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam
Số: 3908-CV/TWĐTN-TNTH 02/12/2019 “V/v triệu tập dự lễ tuyên dương danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương năm học 2018 – 2019”
Số: 226 - TB/TWĐTN-TNTH 27/11/2019 Thông báo số 2: Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020
Số: 225-TB/TWĐTN-TNTH 25/11/2019 Thông báo: Hội thi Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ III