Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số: 06 KL/TWĐTN-BKT 10/01/2019 Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa IX về tiếp tục thực hiện chỉ thị 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 về "Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn"
Số: 04 - KHPH/BNN-TWĐTN 08/01/2019 Kế hoạch Triển khai khởi nghiệp từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP trong thanh niên, sinh viên giai đoạn 2019 - 2020
Số: 116 TB/TWĐTN-VP 05/01/2019 Thông báo về việc tổ chức thăm hỏi, chúc Tết nhân dân, cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, và các đơn vị lực lượng vũ trang dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019
Số: 57 - KH/TWH 05/01/2019 Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VII và sáng tác ca khúc về thanh niên Việt Nam
Số: 121 BC/TWĐTN-VP 05/01/2019 Báo cáo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh thiếu nhi tháng 12 năm 2018
Số: 2139 CV/TWĐTN-VP 05/01/2019 V/v tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
Số: 134-KH/TWĐTN-BTG 04/01/2019 Kế hoạch Tổ chức đợt hoạt động " Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời di chúc theo chân Bác" kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) (Từ tháng 01/2019 đến tháng 9/2019)
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 69 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỌC SINH, SINH VIÊN VÀ HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM (09/01/1950 - 09/01/2019) 03/01/2019 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 69 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỌC SINH, SINH VIÊN VÀ HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM (09/01/1950 - 09/01/2019)
162/2017/NĐ-CP 30/12/2018 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo
Số: 10 Ctr/TWĐTN-VP 30/12/2018 Chương trình công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi năm 2019