Ký hiệu Ngày Trích yếu
Số: 4179-CV/TWĐTN-VP 28/01/2020 “V/v triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra”
Số: 4179 -CV/TWĐTN-VP 28/01/2020 V/v triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra
Số: 4172-CV/TWĐTN- BTG 21/01/2020 V/v đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Tết Canh Tý 2020
Số: 220 - KH/TWĐTN-TNNT 17/01/2020 Kế hoạch: Tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Canh Tý năm 2020 cấp Trung ương
Số: 17-CTr/TWĐTN-VP 15/01/2020 Chương trình công tác quý I.2020 của Ban Bí thư
Số: 4149 - CV/TWĐTN-CTTN 15/01/2020 “V/v triển khai Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2019 - 2020”
Số: 17 CT/TWĐTN-VP 15/01/2020 Chương trình: Công tác Quý I năm 2020 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn
4122-CV/TWĐTN-VP 09/01/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 và Thông báo số 126/TB-VPCP ngày 05/4/2019 (gửi các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc)
Số: 262 -TB/TWĐTN-VP 09/01/2020 Thông báo:Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về Kế hoạch công tác năm 2020 của Văn phòng Trung ương Đoàn
Số: 261 -TB/TWĐTN-VP 08/01/2020 Thông báo: Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về kế hoạch công tác năm 2020 của Công ty TNHH MTV Phát triển Du lịch - Dịch vụ thanh niên Việt Nam