Tỉnh đoàn Quảng Nam nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

09:11 19/07/2023     1325

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Tại Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 3, khóa XIX (nhiệm kỳ 2022-2027), Tỉnh đoàn Quảng Nam vinh dự được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn công bố quyết định khen thưởng tập thể cơ quan; trao kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" cho cán bộ, nguyên cán bộ cơ quan Tỉnh đoàn.

 

Tỉnh đoàn Quảng Nam vinh dự được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

 

Với chủ đề "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn", các hoạt động được tập trung triển khai đồng bộ trên tất cả các mặt công tác, nhất là các hoạt động chuyển đổi số. Các cấp bộ Đoàn đã thực hiện nhiều giải pháp chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương thức tổ chức và hoạt động của Đoàn, phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số.

Công tác truyền thông, giáo dục có nhiều sáng tạo, đa dạng về nội dung và hình thức, triển khai có chọn lọc, trọng tâm, trọng điểm. Việc triển khai các phong trào hành động cách mạng và các chương trình đồng hành với thanh niên có nét mới, thể hiện vai trò của tổ chức Đoàn…

Tại Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 3, các đại biểu đã thảo luận về kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Ngoài ra, thống nhất thông qua "Quy chế thi đua, khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2027" và lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Bí thư, Phó bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam khóa XIX (nhiệm kỳ 2022-2027).

Năm 2022, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát tốt, Tỉnh đoàn Quảng Nam triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị và các chương trình, kế hoạch được Trung ương Đoàn và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam giao.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng triển khai Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022 với chủ đề "Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức". Các cấp bộ Đoàn đăng ký, đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. Toàn tỉnh có 401 công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị do cấp cơ sở thực hiện…

 

Thu Vui