Tây Ninh: Khảo sát xu hướng tham gia hoạt động chính trị - xã hội đối với hơn 200 ĐVTN

13:44 14/07/2023     1058

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Ngày 13/7, Tỉnh đoàn Tây Ninh phối hợp cùng Viện Nghiên cứu thanh niên tổ chức 04 cuộc khảo sát thực tế, lấy ý kiến của 200 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Khảo sát nhằm mục đích nắm bắt tình hình thực tế của địa phương và nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến xu hướng tham gia hoạt động chính trị - xã hội của thanh niên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh hiện nay.

 

Đoàn tham gia khảo sát đối với nhóm đối tượng thuộc khối công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và đoàn viên thanh niên là sinh viên đang theo học tại trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 

Theo đó, Đoàn khảo sát thuộc Viện Nghiên cứu Thanh niên Trung ương Đoàn do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Phó trưởng phòng Quản lý Khoa học – Hành Chính làm trưởng đoàn và đồng chí Bùi Phương Thanh, phòng Quản lý Khoa học – Hành Chính, cùng tham gia đoàn.

Nhằm mang tính phổ quát kết quả khảo sát, đoàn tổ chức khảo sát 04 nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Trong đó bao gồm nhóm đối tượng thuộc khối công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; đoàn viên thanh niên là sinh viên đang theo học tại trường; đoàn viên thanh niên thuộc đối tượng là thanh niên công nhân trên địa bàn; đoàn viên thanh niên thuộc đối tượng là thanh niên lao động tự do, dịch vụ, kinh doanh,… 

Tại mỗi điểm khảo sát các bạn đoàn viên thanh niên thuộc từng nhóm đối tượng tương ứng được hướng dẫn và trực tiếp tham gia điền, trả lời vào các mẫu phiếu khảo sát (20 câu hỏi) với nội dung khảo sát chủ yếu liên quan đến các vấn đề về xu hướng tham gia hoạt động chính trị - xã hội của thanh niên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh hiện nay.

 

Khảo sát thực tế tại với nhóm đối tượng là thanh niên lao động tự do, dịch vụ, kinh doanh tại cơ sở Bánh tráng Tân Nhiên Thị xã Hoà Thành

 

Kết thúc chương trình khảo sát, Đoàn khảo sát đã thu thập và ghi nhận được số lượng 200 phiếu khảo sát, cụ thể:  Nhóm đối tượng thuộc khối công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (50 phiếu); nhóm đối tượng là đoàn viên thanh niên là sinh viên đang theo học tại trường (50 phiếu); nhóm đối tượng là thanh niên công nhân trên địa bàn (50 phiếu) và nhóm  đối tượng là thanh niên lao động tự do, dịch vụ, kinh doanh (50 phiếu)./.
 

Thu Hiền