Khối các Cung, Trung tâm Thanh thiếu niên triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn XII

16:53 26/12/2022     2294

Công tác giáo dục   ĐTN: Trong hai ngày 23-24/12, tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Sơn La, Khối các Cung, Trung tâm Thanh thiếu niên khu vực phía Bắc tổ chức Hội nghị đánh giá công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và Hội thảo chia sẻ các mô hình mới, hiệu quả nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn XII.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Dũng – Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn Sơn La, tập thể lãnh đạo hơn 21 đơn vị là các Cung, Trung tâm Thanh thiếu niên khu vực phía Bắc. 

 

 

Với tinh thần "Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết – Bản lĩnh – Sáng tạo" của Đại hội XII, năm 2022, hệ thống các Cung, Trung tâm Thanh thiếu niên khu vực phía Bắc đã tổ chức được nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, thiết thực, tiếp tục xây dựng và duy trì các mô hình giáo dục kỹ năng sống; thu hút, tập hợp, tạo sân chơi lành mạnh, định hướng thanh thiếu nhi và giới trẻ trong các hoạt động giáo dục, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.

Đồng thời chuyển giao, nhân rộng các mô hình này cho cơ sở, tạo được hiệu ứng xã hội tốt, đóng góp tích cực cho nhiệm vụ của Đoàn thanh niên là “Bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; xây dựng Đoàn vững mạnh; đoàn kết, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” như báo cáo chính trị của Đại hội XII đã nêu.

Với chủ đề công tác năm 2023 được Trung ương Đoàn chọn là “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, các đơn vị tổ chức tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, đồng thời cụ thể hóa nội dung vào thực tiễn đơn vị, cơ sở như Nghị quyết Đại hội XII đã nêu “Phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của các thiết chế văn hóa trong và ngoài đoàn quản lý. Định kỳ tổ chức các hội diễn, hội thi, liên hoan, đào tạo kỹ năng, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, vui chơi giải trí lành mạnh cho thanh thiếu nhi. Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức giới thiệu, phổ biến các tác phẩm văn hóa có giá trị nhân văn cao để định hướng giáo dục thanh niên”.

 

 Khối các Cung, Trung tâm Thanh thiếu niên triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn XII 

 

Đánh giá cũng chỉ ra, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hệ thống các Cung, Trung tâm Thanh thiếu niên hiện nay chưa phát huy được hết tiềm năng, lợi thế sẵn có, chưa tạo được nhiều mô hình mới, phương thức tập hợp, các hoạt động chậm đổi mới, thiếu sự thu hút đối với thanh thiếu nhi, cơ chế quản lý và thực hiện chính sách đối với cán bộ còn bất cập. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất các đơn vị dần xuống cấp, đầu tư từ nhà nước còn hạn chế dẫn đến việc phát huy, khai thác nguồn lực hiệu quả kinh tế còn thấp.

Trước thực trạng đó, hệ thống các Cung, Trung tâm Thanh thiếu niên bên cạnh những thuận lợi, phải đối mặt những khó khăn, thách thức về nhu cầu rèn luyện thể chất, sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của thanh thiếu niên ngày càng cao, sự cạnh tranh của các tổ chức dịch vụ tư nhân, biến động của kinh tế… đòi hỏi các đơn vị phải có định hướng, kế hoạch hoạt động phát huy và khai thác có hiệu quả lợi thế là một thiết chế văn hóa của Đoàn thanh niên, đồng thời khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất theo chức năng, nhiệm vụ được giao, không ngừng đổi mới sáng tạo các mặt hoạt động, tạo sức hút thanh thiếu nhi, giới trẻ và nhân dân đến tham gia sinh hoạt, tập luyện, đồng thời cần tăng cường giao lưu, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, những mô hình mới, cách làm hay để nhân rộng, chuyển giao tới đơn vị, cơ sở.

 

 

 

Trong chương trình Hội nghị, các đại biểu đã đến dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ của tỉnh Sơn La, thăm quan mô hình thanh niên vượt khó làm kinh tế giỏi tại địa phương./.

 

Ngọc Tú