Tỉnh Đoàn và Viettel Long An ký kết chương trình phối hợp chuyển đổi số

19:00 24/04/2024     1172

3 Phong trào   ĐTN: Chiều 22/4, Tỉnh Đoàn và Viettel Long An đã ký kết chương trình phối hợp Chuyển đổi số giai đoạn 2024 - 2027, định hướng đến năm 2030.

Dự lễ ký kết có đồng chí Trần Hải Phú - Bí thư Tỉnh Đoàn; Trung tá Nguyễn Đình Tú - Giám đốc Viettel Long An. Lễ ký kết còn kết nối trực tuyến đến các Huyện, Thị Đoàn; Trung tâm Viettel các huyện, thị xã trên toàn tỉnh. 

 

 

 

Chương trình phối hợp nhằm thực hiện các mục tiêu cụ thể: Viettel Long An hỗ trợ triển khai các ứng dụng Viễn thông - Công nghệ thông tin (VT - CNTT), chuyển đổi số cho Đoàn Thanh niên các cấp trên địa bàn tỉnh để nâng cao hiệu quả điều hành hoạt động, nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Đoàn phối hợp Viettel Long An triển khai các giải pháp thúc đẩy ứng dụng VT – CNTT, chuyển đổi số cho các tổ chức Đoàn trên địa bàn tỉnh và cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong các lĩnh vực hoạt động, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; thông qua việc tăng cường sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Viettel.

Hai bên cùng phối hợp cụ thể hóa các chủ trương của cấp ủy Đảng, chính quyền nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn; nâng cao trình độ ứng dụng CNTT của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, góp phần hiệu quả vào công cuộc chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp trở thành hạt nhân trong việc sử dụng, thúc đẩy ứng dụng CNTT và chuyển đổi số tại các địa phương. 

Phạm vi triển khai chương trình phối hợp trên địa bàn tỉnh Long An. Đối tượng thực hiện là các tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp; đoàn viên, thanh niên; Viettel Long An và các trung tâm Viettel huyện/thị xã/thành phố trên địa bàn tỉnh Long An. Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2024-2027, định hướng đến năm 2030.

Chương trình phối hợp bao gồm nhiều nội dung như phối hợp trong lĩnh vực ứng dụng CNTT, chuyển đổi số; phối hợp trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực số; phối hợp trong lĩnh vực phát triển các dịch vụ VT - CNTT; phối hợp tổ chức các hoạt động an sinh xã hội.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh Đoàn -Trần Hải Phú cho biết, Chương trình phối hợp Chuyển đổi số giữa Viettel Long An và Tỉnh Đoàn Long An giai đoạn 2024 - 2027, định hướng đến năm 2030 được xây dựng trên cơ sở hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Đoàn.

Với sự hợp tác chặt chẽ giữa Tỉnh Đoàn Long An và Viettel Long An, anh tin tưởng Chương trình phối hợp sẽ được triển khai hiệu quả, góp phần đưa công tác Chuyển đổi số của Tỉnh Đoàn Long An ngày càng đi vào nề nếp, hiệu quả; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, khẳng định vai trò của tuổi trẻ Long An trong công tác chuyển đổi số của tỉnh.
 

Ngọc Diễm