Tuổi trẻ tham gia bảo vệ môi trường

Thanh niên đến từng hộ gia đình để tuyên truyền về phân loại rác tại nguồn

15:10 - 26/07/2022      262
ĐTN: Thực hiện kế hoạch tổ chức, triển khai chương trình phân loại CTRSH tại nguồn của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, lực lượng đoàn viên thanh niên tại nhiều nơi trong tỉnh đã đến từng hộ gia đình để tuyên truyền về phân loại CTRSH tại nguồn.

Mới nhất