Thiếu nhi Đà Nẵng cùng hành động ứng phó trước thiên tai và biến đổi khí hậu

16:31 04/12/2023     1080

3 Chương trình   ĐTN: Thiết thực tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu của trẻ em trên địa bàn thành phố, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức hoạt động “Thiếu nhi Đà Nẵng cùng hành động – Sẵn sàng ứng phó trước thiên tai và biến đổi khí hậu” năm 2023.

 

 

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức 6 lớp tập huấn nâng cao nhận thức kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu cho trẻ em trên địa bàn thành phố.

 

 

Theo đó, các em được trang bị những thông tin, kiến thức về biến đổi khí hậu, nguyên nhân và hậu quả, đồng thời hướng dẫn cho các em chiến lược, hành động trong việc giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu. Từ đó giúp các em chủ động, tích cực trong việc giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu cho bản thân, gia đình và những người xung quanh./.

 

 

Châu Sa