Phú Thọ: Cầu thủ Hà Đức Chinh, Hoa hậu Đoàn Thu Thuỷ làm Đại sứ Chiến dịch tình nguyện Hè năm 2024

14:43 22/05/2024     267

Chiến dịch tình nguyện hè   ĐTN: Chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) Hè tỉnh Phú Thọ năm 2024 sẽ có sự tham gia đồng hành cầu thủ Hà Đức Chinh, Hoa hậu Thể Thao Đoàn Thu Thuỷ vai trò Đại sứ. Đây là những thanh niên ưu tú - người con tiêu biểu của quê hương Đất tổ Vua Hùng - những gương mặt thân quen.

 


Hai Đại sứ sẽ tham gia chuỗi hoạt động trước, trong và sau chương trình ra quân Chiến dịch. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay được triển khai theo các nhóm đối tượng thanh niên, gồm: Chương trình “Tiếp sức mùa thi” và 04 chiến dịch “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng” và “Hành quân xanh”. Với 09 chỉ tiêu đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã cụ thể hóa từng nội dung của chiến dịch, chỉ đạo các cấp bộ đoàn tập trung thực hiện đảm bảo hoàn thành các nhóm nội dung hoạt động như xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị; xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ gia đình nghèo, cận nghèo; tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn.

Trong đó đặc biệt chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác Đoàn, tổ chức tuyên truyền, giáo dục, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tuổi trẻ qua đó góp phần nâng cao nhận thức của thanh niên và người dân về chuyển đổi số quốc gia, khẳng định tinh thần tiên phong, đi đầu của đoàn viên thanh niên trong tham gia chuyển đổi số.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Phú Thọ năm 2024 đã bắt đầu với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa trong tham gia phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Đây là cơ hội để tuổi trẻ tỉnh Phú Thọ thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình góp phần tạo nên hình ảnh đẹp của thế hệ thanh niên giàu truyền thống, dám nghĩ dám làm, tinh thần tương thân tương ái, trở thành trường học thực tiễn sinh động để đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, qua đó khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nâng cao năng lực số và hội nhập quốc tế.
 

Khánh Linh