Tăng cường đối thoại, quan tâm giải quyết đề xuất, kiến nghị chính đáng của thanh niên

16:21 21/09/2023     2087

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Làm việc với UBND tỉnh Sóc Trăng về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực UBQG về TNVN Nguyễn Tường Lâm đề xuất tỉnh cần quan tâm hơn nữa trong thực hiện chính sách thanh niên, tăng cường đối thoại và quan tâm giải quyết các kiến nghị, đề xuất chính đáng của thanh niên.

Ngày 21/9, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam đã làm việc trực tuyến với UBND tỉnh Sóc Trăng để nắm bắt tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên của tỉnh. Trọng tâm là việc triển khai thực hiện luật Thanh niên năm 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

 

 

Chủ trì buổi làm việc tại điểm cầu T.Ư Đoàn có đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; tại điểm cầu UBND tỉnh Sóc Trăng có đồng chí Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi làm việc, đại diện UBND tỉnh Sóc Trăng đã báo cáo tóm tắt tình hình triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh. Báo cáo tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được, nêu rõ ưu điểm và hạn chế, tồn tại; xác định phương hướng thời gian tới và các đề xuất, kiến nghị.

Sau khi nghe báo cáo, các thành viên đoàn công tác và đại diện các sở, ngành của tỉnh Sóc Trăng đã trao đổi nhiều nội dung liên quan đến đồng hành, hỗ trợ và phát triển thanh niên; thực hiện Luật Thanh niên năm 2020... cũng như việc xây dựng báo cáo.

Đồng chí Nguyễn Trung Tâm, Ủy viên BCH, Phó trưởng ban Kiểm tra T.Ư Đoàn, cho rằng UBND tỉnh Sóc Trăng đã quan tâm đến công tác Đoàn, nhưng đến nay, tỉnh chưa có cơ chế tuyển dụng sinh viên xuất sắc làm cán bộ Đoàn, vì thế, cần quan tâm tạo cơ chế giúp cho các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tuyển dụng được sinh viên xuất sắc.

Theo đồng chí Nguyễn Trung Tâm, việc tuyển dụng tại Sóc Trăng hiện rất chậm, phải chờ đợi kế hoạch chung với nhiều quy trình. Trong khi, Tỉnh đoàn Sóc Trăng đang thiếu 6 biên chế, cấp huyện thì thiếu rất nhiều.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Ngà, Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc


Đồng chí Nguyễn Thị Ngà, Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, đánh giá tỉnh Sóc Trăng đã có báo cáo sớm về thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên. Tuy nhiên, báo cáo cần hoàn thiện thêm một số chỉ tiêu; bổ sung kết quả triển khai thực hiện luật Thanh niên. Hiện nội dung đối thoại thanh niên mới chỉ có cấp tỉnh, chưa có báo cáo cấp huyện, cấp xã. Cần bổ sung thêm báo cáo về giám sát thực hiện luật Thanh niên.

Các sở, ban ngành của UBND Sóc Trăng đã ghi nhận ý kiến của đoàn kiểm tra, đồng thời cho biết sẽ bổ sung các nội dung thiếu sót trong báo cáo và thực hiện những khuyến nghị của đoàn kiểm tra.

Đồng chí Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, cho rằng các ý kiến đóng góp thẳng thắn chân tình, quý báu cho tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ công tác thanh niên. Tỉnh thống nhất với ý kiến của đoàn kiểm tra, sẽ nghiêm túc tiếp thu và hoàn thiện báo cáo. Đồng thời, sẽ nghiên cứu các đề xuất của đoàn kiểm tra để thực hiện tốt hơn công tác thanh niên.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực UBQG về thanh niên Việt Nam đề nghị tỉnh Sóc Trăng cần quan tâm hơn nữa trong triển khai thực hiện luật Thanh niên năm 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030. Trong đó, UBND tỉnh cần rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản không còn phù hợp sau khi luật Thanh niên năm 2020 và các nghị định triển khai, thi hành luật được ban hành.

 

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực UBQG về TNVN phát biểu kết luận buổi làm việc

 

Theo đồng chí Nguyễn Tường Lâm, tỉnh Sóc Trăng cần quan tâm xây dựng kế hoạch thực hiện hằng năm đối với Chương trình phát triển thanh niên của tỉnh giai đoạn 2022 - 2030. Đặc biệt, lưu ý công tác đánh giá thực hiện 6 mục tiêu của chương trình để có số liệu đầy đủ về kết quả thực hiện chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh cần chỉ đạo các sở, ngành và UBND cấp huyện cần đẩy nhanh hơn nữa trong việc tổ chức thực hiện các nội dung của Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2022 - 2030 và kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2022 - 2025.

Đồng thời, đồng chí Nguyễn Tường Lâm đề nghị cần tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành và các đoàn thể của tỉnh trong việc thực hiện luật, chiến lược, chương trình phát triển thanh niên tỉnh và các chính sách, pháp luật dành cho thanh niên. Trong đó, việc tổ chức thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh có vai trò trung tâm.

"Cần tăng cường đối thoại với thanh niên, đặc biệt quan tâm giải quyết các vấn đề kiến nghị, đề xuất chính đáng của thanh niên sau đối thoại, đảm bảo đúng quy định. Lắng nghe thanh niên và giám sát việc thực hiện các kiến nghị, đề xuất một cách hiệu quả", đồng chí Nguyễn Tường Lâm đề xuất. 

Bên cạnh đó, Bí thư T.Ư Đoàn đề nghị tỉnh đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong việc tổ chức thực hiện luật, chiến lược, chương trình phát triển thanh niên tỉnh và các văn bản pháp luật, chính sách liên quan đến thanh niên. Trong đó, UBND tỉnh nên giao cho tổ chức Đoàn các nhiệm vụ cụ thể, nhằm phát huy vai trò tiên phong, chủ lực của thanh niên trong chuyển đổi số, ứng dụng vào thực tiễn công tác quản lý, điều hành và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

KA (ảnh: Xuân Tùng)