Tiền Giang: Tập huấn chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới

14:35 26/02/2024     2112

3 Phong trào   ĐTN: Ngày 25/02, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn - Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức tập huấn chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng đến nông thôn mới thông minh tại Nhà Văn hoá xã Phú An, huyện Cai Lậy.

Chương trình tập huấn thu hút được sự tham gia của hơn 100 đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn xã.

 

 

Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới là giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Chiến lược chuyển đổi số Quốc gia được triển khai một cách chủ động, linh hoạt với 03 trụ cột, gồm: Phát triển chính quyền số ở nông thôn, phát triển các chủ thể kinh tế số ở nông thôn và phát triển xã hội số cho cộng đồng dân cư ở nông thôn.

Chương trình tập huấn mời báo cáo viên là đồng chí Lê Minh Hiếu - Ủy viên BCH Tỉnh Đoàn, Chuyên viên Phòng CNTT&BCVT thuộc Sở Thông tin và Truyền thông đã tuyên truyền, phổ biến về Quyết định số 924/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021 - 2025; tầm quan trọng, ý nghĩa, mục đích của việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới nông thôn mới thông minh; đồng thời giới thiệu các gương thanh niên nông thôn điển hình, tiên phong trong quá trình chuyển đổi số và các mô hình nông thôn thông minh, mô hình ứng dụng công nghệ số, khoa học kỹ thuật vào quá trình xây dựng nông thôn mới có hiệu quả.

Thông qua buổi Tập huấn đã giúp cho đoàn viên, thanh niên và người dân tại địa phương cập nhật, trang bị thêm kiến thức về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới tiến tới nông thôn mới thông minh; khuyến khích người dân chủ động áp dụng chuyển đổi số, góp phần phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng tiếp cận dịch vụ và đời sống./.
 

CTV