Hội Sinh viên Việt Nam

Đại hội Đoàn Thanh niên Ngân hàng Phát triển Việt Nam

10:50 - 03/03/2012      5812
Web.ĐTN:Ngày 2/3, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Ngân hàng Phát triển Việt Nam tổ chức đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2012 – 2014. Đây là Đoàn cơ sở được Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương chỉ đạo bầu trực tiếp bí thư tại đại hội.

Mới nhất

Ninh Bình: Phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh, Đại hội Đoàn các cấp và Tháng Thanh niên

Web.ĐTN: Ngày 21-2, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Ninh Bình tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh, 5 năm thành lập thành phố Ninh Bình, chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2012-2017 và Tháng Thanh niên 2012.

Hướng dẫn: Công tác tuyên truyền Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X (nhiệm kỳ 2012 - 2017)

Thực hiện Kế hoạch số 298 KH/TWĐTN ngày 14/7/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 - 2017, nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ trong công tác tuyên truyền, Ban Bí thư Trung ương Đoàn hướng dẫn một số nội dung, hình thức tuyên truyền Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X như sau: