Tây Ninh: Tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và diễn tập đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc trên mạng xã hội

14:38 17/04/2024     1061

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   ĐTN: Ngày 15/4, tại hội trường Thành ủy Tây Ninh, Tỉnh đoàn và Ban chỉ đạo 35 Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị tập huấn Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và diễn tập đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc trên mạng xã hội cho cán bộ trực thuộc các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh.

 

Huyện đoàn Dương Minh Châu báo cáo cách triển khai chiến dịch đẩy mạnh tuyên truyền pha loãng thông tin xấu độc, tiêu cực.

 

Tham dự chương trình có các đồng ch:í Nguyễn Thị Thu Cúc – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đoàn cấp tỉnh cùng hơn 100 cán bộ là thành viên BCĐ 35 cấp tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc, Ban Thanh niên Công an, cán bộ Đoàn các cấp, học viên lớp bồi dưỡng Báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2024.

Trong chương trình, các cán bộ thanh niên đã được tập huấn chuyên đề nhận diện âm mưu, thủ đoạn, phương thức của các thế lực thù địch trên không gian mạng và Hướng dẫn về thao tác kỹ thuật đấu tranh, xây dựng lực lượng trên không gian mạng. Chuyên đề do đồng chí Nguyễn Thị Thu Cúc - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ báo cáo triển khai. Đồng thời, các cán bộ thanh niên được diễn tập thực hành đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc trên mạng xã hội của BCĐ 35 Tỉnh đoàn trong hệ thống Đoàn.

 

Các cán bộ đoàn thực hành tuyên truyền thông tin tích cực trên mạng xã hội

 

Phát biểu tại hội nghị tập huấn, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đoàn cấp tỉnh nhấn mạnh Nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ trên Internet, mạng xã hội là nhiệm vụ quan trọng, ngày càng  khó khăn, phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành và lực lượng nồng cốt của hệ thống Đoàn.

Với mong muốn nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên đồng thời có cái nhìn tổng quan, hình dung được một phần nhiệm vụ cụ thể của Đoàn trong tham gia thực hiện công tác 35, Bí thư Tỉnh đoàn đề nghệ các cán bộ Đoàn nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Ban chỉ đạo 35 và tích cực triển khai thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên các nền tảng số.

 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, BCĐ 35 Tỉnh đoàn biểu dương các cán bộ đoàn tích cực trong tham gia đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc trên mạng xã hội.

 

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, BCĐ 35 Tỉnh đoàn biểu dương 10 cán bộ đoàn từ tỉnh đến cơ sở, các cá nhân tích cực trong tham gia đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Qua đó, động viên hơn nữa tinh thần, vai trò, nhiệm vụ của ĐVTN trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mọi mặt trận./.

 

Ngọc Bích