Đổi mới hoạt động tình nguyện, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số

21:41 04/01/2024     3443

3 Chương trình   ĐTN: Thống nhất cao với chủ đề công tác năm 2024 là "Năm thanh niên tình nguyện", các ủy viên BCH Trung ương Đoàn cho rằng, cần có giải pháp đổi mới hoạt động tình nguyện, tiếp tục phát huy các hoạt động chuyển đổi số, tình nguyện trực tuyến.

Trong khuôn khổ Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ tư, khóa XII, các ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn đã chia thành 04 tổ thảo luận cho ý kiến góp ý về 08 nội dung: Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn năm 2023; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2023; Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024; Báo cáo đánh giá 15 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; Tổng kết việc thực hiện Kết luận số 05-KL/TWĐTN-BTG ngày 15/12/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên.

Bàn về chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024, các đại biểu đồng tình, nhất trí cao với chủ đề công tác năm “Năm Thanh niên tình nguyện”. 

Đồng chí Trần Thị Thu, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị cho rằng, để làm nổi bật chủ đề công tác năm, các cấp bộ Đoàn cần quan tâm các giải pháp đổi mới hoạt động tình nguyện, trong đó, tập trung hoạt động tình nguyện dự án, tình nguyện trực tuyến.

 

Đồng chí Trần Thị Thu phát biểu tại hội nghị

 

Theo đồng chí Trần Thị Thu, hiện nay, các hoạt động tình nguyện tự phát của học sinh, sinh viên trong các trường học rất sôi nổi. Vì vậy, tổ chức Đoàn các cấp cần quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ để hoạt động tình nguyện đi đúng hướng, thực sự phát huy giá trị.

Bên cạnh đó, đồng chí Trần Thị Thu đề xuất, năm 2024, tổ chức Đoàn chú trọng phát triển mô hình “đảng viên tuổi 18” trong trường học. “Chúng ta cần tạo môi trường, điều kiện và có sự đồng hành, hỗ trợ để phát triển đảng viên là học sinh, sinh viên. Những “đảng viên tuổi 18” này sẽ là những hạt nhân nòng cốt trong trường học, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, đồng chí Trần Thị Thu nói.

Đồng chí H’ Giang Niê, Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk cho rằng, năm thanh niên tình nguyện thì hoạt động tình nguyện phải có điểm gì mới so với các năm khác. Với quan điểm “cán bộ nào, phong trào đó”, chị H’ Giang Niê đề xuất bổ sung thêm nhiệm vụ trọng tâm về công tác cán bộ bởi điều này cũng phù hợp với thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tham gia đóng góp về vấn đề này, đồng chí Nguyễn Đức Sâm, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh đề xuất bổ sung thêm các công trình phần việc nổi bật chủ đề năm. Đề xuất Trung ương Đoàn có văn bản triển khai để các tỉnh, thành Đoàn bám sát và thực hiện chủ trương 3 liên kết (liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng). Bên cạnh đó, năm 2023, tổ công nghệ số cộng động đã phát huy hiệu quả, tuy nhiên chế độ, hỗ trợ các Đoàn cơ sở chưa có, vì vậy đồng chí Nguyễn Đức Sâm đề xuất có quy chế duy trì tổ công nghệ số cộng đồng như chế độ, ưu đãi cho các cấp bộ Đoàn cơ sở.

 

Đồng chí Lương Minh Tùng phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Lương Minh Tùng, Bí thư Tỉnh đoàn Phú Yên cho rằng, năm 2023 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII nhiều chỉ tiêu đạt và vượt, triển khai được nhiều hoạt động tạo sự chuyển biến, ứng dụng chuyển đổi số. Vì vậy, đồng chí đề nghị cần phát huy các hoạt động chuyển đổi số trong các năm tiếp theo, không chỉ dừng ở năm chuyển đổi số.

 

Đồng chí Hoàng Văn Hải phát biểu tại hội nghị

Đóng góp ý kiến về nội dung Báo cáo kiểm tra giám sát, đồng chí Hoàng Văn Hải, Bí thư tỉnh Đoàn Quảng Ninh cho biết, ở một số nơi, người đứng đầu như Bí thư đoàn cấp huyện chưa quan tâm tới công tác kiểm tra, giám sát, nguyên nhân chính là do thiếu cán bộ Đoàn chủ chốt. Vì vậy cần có đánh giá rõ ràng, thực chất hơn về công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở.

Đồng quan điểm, đồng chí Đặng Đại Bàng, Bí thư tỉnh Đoàn Quảng Bình cho rằng cần có đánh giá thêm về nội dung kiểm tra giám sát của cấp huyện.

 

Đồng chí Đặng Đại Bàng phát biểu tại hội nghị

Sáng mai (05/01), Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ tư, khóa XII sẽ bế mạc. Trước đó, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành sẽ học tập chuyên đề “Chuyển đổi số trong các cơ quan hành chính Nhà nước ở Việt Nam, một số gợi mở đối với tổ chức Đoàn”. Đây là nội dung rất thiết thực, cần thiết mà tổ chức Đoàn, cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp cần đặc biệt quan tâm, nắm bắt và có sự lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp trong thực tiễn công tác tại địa phương, đơn vị./.

 

Bảo Anh