Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển sinh viên xuất sắc vào làm việc tại cơ quan Trung ương Đoàn

20:33 10/09/2022     5781

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Hội đồng tuyển dụng sinh viên xuất sắc vào làm việc tại cơ quan Trung ương Đoàn năm 2022 thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển sinh viên xuất sắc vào làm việc tại cơ quan Trung ương Đoàn năm 2022, cụ thể như sau:


 

 

BTC