Thông báo: Điều chỉnh hình thức kỳ thi tuyển công chức cơ quan Trung ương Đoàn năm 2023

20:48 02/06/2023     3906

Nhân sự mới   ĐTN: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông báo điều chỉnh hình thức, nội dung thi trắc nghiệm vòng 1 kỳ thi tuyển công chức cơ quan Trung ương Đoàn năm 2023 như sau:

Thông báo: Điều chỉnh hình thức kỳ thi tuyển công chức cơ quan Trung ương Đoàn năm 2023 .Tại đây

1. Hình thức thi: thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

2. Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần:

- Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội TNTP Hồ Chí Minh, các tổ chức chính trị - xã hội khác; quản lý hành chính nhà nước, công chức, công vụ; kiến thức về Đoàn, Hội, Đội và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút.

- Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi bằng Tiếng Anh trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. Thời gian thi 30 phút.

Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau: có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ trình độ đại học trở lên; có bằng tốt nghiệp đại học trở lên do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Nội dung thi trắc nghiệm không có phần thi tin học do tổ chức thi trắc nghiệm trên máy vi tính theo quy định của Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ.

Không phúc khảo kết quả đối với bài thi trắc nghiệm trên máy vi tính theo quy định của Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ.

Các nội dung khác thực hiện theo Thông báo ngày 29/3/2023 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc tuyển dụng công chức năm 2023.

BBT