Nhân sự mới

Mới nhất

Kiện toàn 01 Ủy viên Ban Thường vụ và 04 Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII

ĐTN: Trong chương trình làm việc sáng 5/1, Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn lần thứ tư, khoá XII đã cho ý kiến về công tác cán bộ và kiện toàn Ban Thường vụ, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khoá XII.

Thông báo kết quả thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính của cơ quan T.Ư Đoàn năm 2023

ĐTN: Ngày 26.9, Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan Trung ương Đoàn năm 2023 thông báo kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính của cơ quan T.Ư Đoàn năm 2023 như sau:

Phú Thọ: Kiện toàn Phó Bí thư Tỉnh đoàn Phú Thọ khoá XVI, nhiệm kỳ 2022 – 2027

ĐTN: Ngày 11/9, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Phú Thọ tổ chức hội nghị kiện toàn chức danh Phó Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XVI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đồng chí Nguyễn Thành Trung giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định

T.Ư Đoàn đã có quyết định công nhận chức danh Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định khóa 14 (nhiệm kỳ 2022 - 2027) đối với đồng chí Nguyễn Thành Trung.