Thành đoàn TP HCM triển khai các quyết định về công tác cán bộ

15:10 01/11/2022     4904

Nhân sự mới   ĐTN: Sáng ngày 31/10, Ban Thường vụ Thành Đoàn TP HCM đã tổ chức hội nghị công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành đoàn đã trao các quyết định miễn nhiệm, điều động, bổ nhiệm các chức danh cụ thể như sau: 

 

Đồng chí Phan Thị Thanh Phương - Bí thư Thành Đoàn TPHCM trao các quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ

 

Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo - Đối ngoại Thành Đoàn đối với đồng chí Trịnh Thị Hiền Trân - Phó Bí thư, Trưởng ban Tuyên giáo - Đối ngoại Thành Đoàn. 

Điều động đồng chí Nguyễn Tất Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Thành Đoàn đến nhận nhiệm vụ tại Ban Tuyên giáo - Đối ngoại Thành Đoàn và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Ban Tuyên giáo - Đối ngoại Thành Đoàn.

Bổ nhiệm đồng chí Lê Phú Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chánh Văn phòng Thành Đoàn giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thành Đoàn.

Cho đồng chí Ông Thị Ngọc Linh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn, Giám đốc Ký túc xá Sinh viên Lào, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Trẻ thôi giữ chức vụ Giám đốc Ký túc xá Sinh viên Lào.

 

Đồng chí Trần Thu Hà - Phó Bí thư Thành Đoàn và đồng chí Trương Minh Tước Nguyên, Phó Bí thư Thành Đoàn trao các quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ

 

Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đức Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh niên trường học Thành Đoàn giữ chức vụ Giám đốc Ký túc xá Sinh viên Lào.

Điều động đồng chí Trần Ngọc Tuấn - Phó Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Thành Đoàn đến nhận nhiệm vụ tại Báo Tuổi Trẻ.

Cho đồng chí Mai Kim Tuyền - Phó Trưởng ban Tuyên giáo - Đối ngoại Thành Đoàn thôi giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tuyên giáo - Đối ngoại Thành Đoàn.

 

 

Điều động đồng chí Huỳnh Công Trình - Cán bộ Ban Thiếu nhi Thành Đoàn đến nhận nhiệm vụ tại Văn phòng Thành Đoàn và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Thành Đoàn./.

 

KA