Sinh viên với khát vọng non sông

11:15 18/03/2024     1875

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam triển khai cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) với chủ đề "Sinh viên với khát vọng non sông".

Tác phẩm dự thi là những video clip ngắn (dạng shorts, reels, clip TikTok…); các ấn phẩm truyền thông hiện đại trên nền tảng số (infographic, poster…) tuyên truyền về Chiến thắng Điện Biên Phủ và bài học đối với thế hệ trẻ hiện nay.

 

 

Đối tượng dự thi là cán bộ Hội, hội viên, sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước; có thể tham gia tư cách cá nhân hoặc theo nhóm tập thể (tối đa 3 người). Không hạn chế về số người tham gia và số lượng bài dự thi.

Tác phẩm dự thi là những video clip ngắn (dạng shorts, reels, clip TikTok…); các ấn phẩm truyền thông hiện đại trên nền tảng số (infographic, poster…) tuyên truyền về Chiến thắng Điện Biên Phủ và bài học đối với thế hệ trẻ hiện nay.

Giải thưởng đối với clip ngắn gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích. Các giải thưởng bao gồm bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và tiền thưởng.

Giải thưởng đối với ấn phẩm truyền thông hiện đại trên nền tảng số, gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích; được trao bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và tiền thưởng.

Giải đặc biệt dành cho 1 cá nhân hoặc 1 tập thể xuất sắc nhất cuộc thi với việc được đài thọ toàn bộ chi phí tham gia hành trình "Sinh viên với khát vọng non sông" tại TP. Điện Biên Phủ và huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, từ ngày 25/4-28/4 tới.

Thời hạn tiếp nhận bài dự thi: từ ngày 12.3 - 2.4.2024, qua website: http://khatvongnonsong.hoisinhvien.com.vn

Ban tổ chức cho biết, nội dung sản phẩm tuyên truyền đề cập đến bối cảnh lịch sử, âm mưu của Pháp trong kế hoạch Nava; chủ trương của Đảng ta về mở Chiến dịch Điện Biên Phủ; diễn biến, kết quả của chiến dịch; những chiến thắng và chiến công của quân, dân ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp.

Tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại và ý nghĩa to lớn, sâu sắc của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc và thời đại; khẳng định tinh thần anh dũng, mưu trí, sáng tạo của quân và dân ta, nhất là đường lối chính trị, quân sự và ngoại giao đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, ý chí quyết chiến, quyết thắng và sức mạnh của quân đội nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Giáo dục thế hệ trẻ về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phát huy truyền thống của dân tộc, phấn đấu trong học tập, lao động, rèn luyện để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc hướng tới mục tiêu 2030, tầm nhìn 2045 đã được Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định.

Nội dung dự thi cũng đề cập đến tình đoàn kết chiến đấu thủy chung, son sắt của quân và dân ba nước Đông Dương; sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế đối với cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta.

Đặc biệt là công lao, đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và các tầng lớp nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Pháp.

Những bài học kinh nghiệm quý báu của Chiến thắng Điện Biên Phủ cần tiếp tục được phát huy, lan tỏa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; những thành tựu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của đất nước, của đồng bào các dân tộc Tây Bắc và tỉnh Điện Biên 70 năm qua; những nghị quyết, chiến lược, chương trình, dự án, định hướng phát triển vùng Tây Bắc và tỉnh Điện Biên trong thời gian tới.

Các tác phẩm cũng có thể phản ánh về các hoạt động của tuổi trẻ cả nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Bảo Anh