Tiền Giang: Hoàn thành Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024 - 2029

14:07 02/04/2024     293

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Tính đến ngày 31/3 tỉnh Tiền Giang đã hoàn thành Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại 172/172 đơn vị cơ sở Hội, đạt 100% theo định hướng đã đề ra.

 

Hội viên, thanh niên hăng hái tham gia “ngày hội lớn” của thanh niên – Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024 - 2029

 

Sự thành công của các đại hội đã khẳng định được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy các cấp, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện, thị xã, thành phố cũng như tinh thần chủ động, đoàn kết, dân chủ, sáng tạo của hội viên, thanh niên địa phương.

Tại Đại hội cấp cơ sở, đã có 1.795 anh/chị được hiệp thương vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở; có 120 anh/chị Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở được hiệp thương trực tiếp tại Đại hội (đạt tỷ lệ 70%); tỷ lệ Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở là nữ đạt 49,2%. 

Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội được các cơ sở Hội được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, đầy đủ theo hướng dẫn; công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đã được thực hiện đồng bộ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi; Đại hội đã thực sự là ngày hội đoàn kết các thành phần thanh niên, thu hút sự tham gia và đóng góp của đông đảo thanh niên.

 

Đại hội cấp cơ sở đã hiệp thương đội ngũ Ủy ban Hội cấp xã là tập hợp những đại diện thanh niên tiêu biểu của địa phương

 

Có thể khẳng định, sự thành công của Đại hội cấp cơ sở trên toàn tỉnh đã khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam cấp huyện, cấp ủy cùng cấp và tinh thần chủ động, đoàn kết, dân chủ của hội viên, thanh niên các đơn vị. Sự thành công của Đại hội là tiền đề để tiến tới Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp huyện và Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029./.

 

CTV