Hải Dương: 131 đại biểu chính thức tham gia đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam cấp huyện

11:40 26/05/2024     241

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Sáng 25/5, tại hội trường phường An Lưu, Hội LHTN Việt Nam thị xã Kinh Môn tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam Thị xã Kinh Môn lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029

Đây là đơn vị được Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh chọn là đơn vị tổ chức Đại hội Điểm Hội LHTN Việt Nam cấp huyện của tỉnh. 

 


Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Vũ Văn Chúc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, uỷ viên Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam, Phó Trưởng ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; đồng chí Nguyễn Hồng Sáng - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hải Dương; cùng 131 hội viên Thanh niên tiêu biểu.

 

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Thường trực Thị uỷ, HĐND, UBND Thị xã và sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể huyện, với tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm, công tác Hội và phong trào thanh niên huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Tinh thần đoàn kết sáng tạo, xung kích tình nguyện của thanh niên trong nhiệm kỳ qua đã được các cấp bộ Hội triển khai đồng bộ và toàn diện.

 

 

Kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên đều đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ IV đề ra, cụ thể có 11/11 chỉ tiêu vượt và đạt.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hồng Sáng,UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã ghi nhận những kết quả đã đạt được của công tác Hội và phong trào thanh niên thị xã Kinh Môn. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị Uỷ ban Thư ký Hội  tập trung thực hiện tốt việc nắm bắt tình hình dư luận và định hướng tư tưởng trong thanh niên, đặc biệt trên địa bàn thị xã Kinh Môn có nhiều thanh niên đặc thù như thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên yếu thế;  cần phát huy tính tích cực xã hội, năng động, sáng tạo, tình nguyện của thanh niên trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; cần đầu tư xây dựng và củng cố tổ chức Hội, tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tập hợp thanh niên, các loại hình hoạt động thanh niên; làm tốt công tác phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các cán bộ, hội viên, thanh niên đặc biệt là thanh niên đặc thù.

 

 

Tại Đại hội đã hiệp thương Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thị xã Kinh Môn khóa V, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 23 anh chị. Chị Hoàng Thị Hằng tái cử chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị xã Kinh Môn khóa V. Đại hội cũng đã hiệp thương chọn cử Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 10 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

 

 

Tại Đại hội, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao cờ thi đua cho Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam thị xã Kinh Môn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2024.

 

Nhân dịp này, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hải Dương trao tặng 01 công trình thanh niên “Số hóa địa chỉ đỏ Đền Cao - An Phụ” trị giá 100 triệu đồng cho Hội LHTN Việt Nam thị xã Kinh Môn. 

 

Sau khi kết thúc đại hội điểm, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm về công tác tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam điểm cấp huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029. 

 

 

Ngọc Anh