T.Ư Đoàn công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 và dự toán ngân sách năm 2024

11:24 05/02/2024     5011

Công khai ngân sách   ĐTN: Ngày 31/01/2024, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã ban hành Quyết định số 430 - QĐ/ĐTN-VP về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 và dự toán ngân sách năm 2024 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 

   

 

 

BBT