Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hòa Bình: Hội nghị trực tuyến học tập lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn chủ chốt năm 2022

13:56 - 29/09/2022      212
ĐTN: Sáng ngày 28/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị học tập lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn chuyên trách các cấp và đoàn viên thanh niên năm 2022 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại điểm cầu Tỉnh đoàn và các điểm cầu các huyện, thành phố.

Mới nhất

Việt Nam luôn nỗ lực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Trong những năm qua, với quan điểm lấy con người làm trung tâm, Đảng và Nhà nước ta luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để công dân Việt Nam có thể đi làm việc ở nước ngoài cũng như nỗ lực không ngừng để bảo đảm quyền lợi, hỗ trợ tối đa người lao động ở các nước sở tại.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong đấu tranh với âm mưu lợi dụng tôn giáo để chống phá cách mạng

Đoàn kết tôn giáo là một trong những nội dung đặc sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo và công tác tôn giáo. Luận giải vấn đề này có ý nghĩa sâu sắc trong quán triệt và thực hiện có hiệu quả quan điểm, đường lối, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta, đặc biệt là nhận diện và đấu tranh với âm mưu lợi dụng tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam.

Phản bác luận điệu sai trái, thù địch về bài viết của đồng chí Tổng Bí thư

Sau bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đời, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, với ngôn ngữ vừa kích động, vừa mị dân, dẫn dắt có chủ ý nhằm xuyên tạc, phủ nhận nội dung bài viết.

Hành trình tiếp lửa Lý luận trẻ tỉnh Bến Tre lần thứ I, năm 2022 thành công tốt đẹp

ĐTN: Sáng ngày 15/9, Ban Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ tỉnh phối hợp Ban Thường vụ Huyện đoàn Giồng Trôm tổ chức Hành trình tiếp lửa Lý luận trẻ lần thứ I, chủ đề “Từ tin yêu đến tham gia xây dựng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” - Chặng 3 - Chặng cuối cùng và tổng kết Hành trình.

Đâu phải một đảng “đẻ ra” tham nhũng

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) ở Việt Nam có những bước tiến quan trọng, rất đáng ghi nhận.